Čítanie z dňa:  5.07.2012
  Pastor Chris   

Ukáž schopnosť (silu) vytrvať!

„Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy“ (2.Korintským 4:16–17).


Mnoho ľudí sa príliš skoro vzdáva v úsilí o svoje túžby, keď čelia neľahkým a skľučujúcim okolnostiam. Stávajú sa premožení problémami, ktorým musia čeliť a prichádzajú k predčasnému záveru, že Boh pravdepodobne nechce, aby dosiahli tieto sny. Zvyknú hovoriť: „Ak by Boh chcel, aby som dosiahol tento cieľ, neprevádzal by ma tak mnohými ťažkosťami.“ Ale toto vyhlásenie väčšinou pochádza z nesprávneho chápania Božieho Slova.

Vidíš, že keď Boh chce, aby si niečo urobil, alebo šiel istým smerom, to neznamená, že nebudú na tvojej ceste protivníci. V skutočnosti budeš musieť zápasiť s nepriateľskými silami; ale Boh očakáva, že zostaneš odolný, stojaci na Jeho Slove, pretože tvoje víťazstvo je zaručené.

Keď dal Boh Mojžišovi poverenie, aby vyviedol Izraelcov z Egypta do zasľúbenej zeme, Mojžiš nevedel, že ich bude prenasledovať egyptská armáda. Ale keď sa zdalo, že sú zovretí medzi Červeným morom a egyptskou armádou, prejavila sa výnimočná manifestácia Božej moci. Zatiaľ čo ľudia šírili paniku, Mojžiš sa obrátil k Bohu s modlitbou. Ale Božia odpoveď bola prekvapujúca: „Nemodli sa ku mne teraz“, povedal Mojžišovi, „vystri svoju ruku nad vodu a rozdeľ more.“ Mojžiš urobil, čo mu Pán povedal a priamo pred jeho očami sa stal zázrak zázrakov; Červené more sa pred ním rozdelilo (2.Mojžišova 14:10-30)!

Nemal by si sa vzdať Božieho sna pre teba jednoducho preto, lebo čelíš ťažkostiam. To, že si pred „Červeným morom“ a nepriateľ je za tebou neznamená, že Boh ťa neposlal. Porozumej tomu, že Boh chce, aby si v týchto okolnostiach dosiahol víťazstvo. Teraz sa nevzdávaj, drž sa pevne svojho smeru a prejav svoju schopnosť vytrvať tým, že aktívne uvedieš do činnosti Božie Slovo a istotne z toho vyjdeš so svedectvom!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za Božiu inšpiráciu, ktorú si mi dnes dal prostredníctvom Tvojho Slova. Som posilnený vo vnútri a moje odhodlanie je upevnené Tvojím Slovom. Svoje srdce mám nasmerované k Tvojmu cieľu pre môj život a odmietam byť zmietaný problémami života, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Timoteovi 2:2; 2.Korintským 4:8; 2.Korintským 4:16

1-ročný plán: Skutky 17:16-34; Jób 6-8

2-ročný plán: 2.Korintským 13:7-14; Izaiáš 25