Čítanie z dňa:  5.07.2019
  Pastor Chris   

„OKÚP SA V SLOVE“

Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril (Ján 15:13).


Predstav si kresťana ako sa ráno zobudí, zapne televízor kde zistí že vysielajú program s Pastorom Chrisom. Až do samého konca venuje vysielaniu náležitú pozornosť. Potom nasleduje ďaľší program tento krát nevhodný pre kresťana. Napriek tomu ale pokračuje a sleduje televíziu ďalej.

Keď dopozerá program a niekoľko ďaľších v poradí (všetky s nevhodným kontextom) ostane príliš unavený aby sa modlil či študoval Slovo. Cíti sa nedobre a dokonca má pocit akoby bol zrazu „nečistý“ navštíviť cirkev, mysliac si, že najskôr sa potrebuje „umyť.“ Začne sa modliť „Ó Bože, prosím regeneruj ma.“

Pre tohto kresťana sa teraz návšteva Cirkvi stala veľmi nevyhnutná! Jeho, nazvyme to, nie príliš osvetový skutok dokáže spomaliť napríklad duchovný vývoj ak by s tým naďalej pokračoval. Z toho dôvodu potrebuje urgentný kúpel v Slove! Ani jeden človek nie je príliš „špinavý“ pre Boha. V našom úvodnom verši Ježiš povedal „Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril” (Ján 15:3).

Služba Slova ťa očistí od hriechu, viny a všetkej nespravodlivosti. Neostaň doma keď máš byť v Cirkvi, a to len preto, lebo si myslíš že si urobil niečo z čoho si ostal „zašpinený“ z pohľadu Boha. Choď do Cirkvi! On ťa úplne umyje! Robí tak cez Slovo.

Ježiš neprišiel kvôli perfektným ľuďom. Prišiel urobiť ľudí perfektných. On sa špecializuje na premieňanie nedokonalých ľudí a uvedenie ich k dokonalosti. Vychoval „nestabilného“ človeka ako bol Peter a transformoval škodlivú osobnosť v podobe Pavla a obaja z nich sa stali mocnými apoštolmi Evanjelia. Ak to urobil s nimi, potom ťa môže takisto očistiť a vytrénovať aby bol z teba ten najlepší pre Jeho slávu.

Poddaj sa k očisťujúcej sile Božieho Slova. Študuj a medituj nad Písmom. Možno si povieš „Ja ani neviem kde začať čítať Bibliu.“ Tento materiál ti pomôže so začiatkom. Pokračuj so študovaním vrátane všetkých referencí z Písma.

Naviac by si mal starostlivo nasledovať buď jednoročný, alebo dvojročný Biblický plán na každý deň. Čoskoro uvidíš pozoruhodnú transformáciu vo svojom živote. Ľudia naokolo budú tiež svedčiť o milosti a Božej sláve evidentnej v tvojom živote. Sláva Bohu!
VYZNANIE


Hriech nemá nadomňou prevahu. Kráčam v dokonalosti a excelentnosti, produkujem činy a ovocie spravodlivosti. Božie Slovo má nadvládu nad mojou mysľou a ja mám víťazstvo nad hriechom a jeho sprievodnými následkami. Žijem víťazne, kráčam v spravodlivosti a múdrosti Krista. Nech je požehnaný Hospodin!


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 3:18; Rímskym 12:1 – 2; 1. Jánov 2:1 – 2

1.ročný Biblický plán: Skutky 17:16 – 34 & Jób 6 – 8

2. ročný Biblic:ký plán: Lukáš 6:39 – 49 & 5. Mojžišova 33