Čítanie z dňa:  5.08.2014
  Pastor Chris   

Tvoja viera zvíťazí

...pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom; a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera (1.Ján 5:4).


Príslovie 22:6 hovorí: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Predstav si, že ako kresťanský rodič alebo služobník evanjelia máš syna alebo dcéru, ktorí nežijú podľa toho, ako si ich vychovával podľa Slova. Možno sa nájdu nejakí ľudia, ktorí budú okamžite súdiť a povedia: „Rodičia toho a toho sú kresťania a aj tak sa chová ako hriešnik.“ Ak sa ti to stalo ako rodičovi, nech ťa nerozhádže to, čo možno iní hovoria.

Protivenstvá prichádzajú na každého; a tak v čase, keď im v živote čelíš, zostaň zameraný na Božie Slovo a uveď vieru do činnosti. Onedlho toto dieťa príde na správne miesto a bude všetkým tým, čo Boh pre neho určil. Dokonca aj čas, ktorí si ostatní myslia, že je stratený, bude znova získaný, pretože Boh povedal: „Tak nahradím vám roky, v ktorých žrali kobylky a chrústy, koníky i húsenice, moje veľké vojsko...“ (Joel 2:25). Takže v takýchto záležitostiach nedovoľ, aby negatívne názory druhých ničili tvoju vieru.

Boh nám dal svoje Slovo, takže nezáleží na tom, čo vidíme alebo počujeme, nie sme zmätení; zostávame sústredení na jedno. A napokon ako študenti sme neboli doktormi, právnikmi a architektmi, zatiaľ čo sme boli na vysokej škole. Boli sme v škole a učili sme sa to, čím sme sa mali stať. Ak ťa niekto videl, zatiaľ čo si bol ešte v škole a povedal: „Hej, nevyzeráš ako doktor, právnik alebo architekt“, pravdepodobne by si odpovedal: „Nevyzerám, pretože sa ešte stále učím, aby som sa ním stal.“

Podobne aj my sme stále vyučovaní a trénovaní Duchom Božím cez Slovo, aby sme boli všetkým tým, čo Boh pre nás určil. Ak už máš deti, vyučuj ich v Slove. Dokonca aj keď to vyzerá, ako keby nevstrebávali Slovo, pokračuj v tom. Spomeň si na to, čo čítame v Prísloví 22:6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ Venuj tomu čas; výsledok tohto tréningu bude zjavný.

Nikdy sa nevzdávaj vo viere kvôli negatívnym názorom odporcov; nauč sa žiť Slovom. Nezáleží na tom, čo vidíš alebo zažívaš, tvoja viera zvíťazí. Sláva Bohu!
Modlitba


Drahý Otec, moja viera rastie, keď sa venujem štúdiu Tvojho Slova. Učí ma využívať milosť, ktorá je v Kristovi Ježišovi a žiť život viery, ktorý je založený na Tvojom Slove, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 2:14; Marek 9:23

1-ročný plán: Rimanom 8:18-39; Žalmy 70-73

2-ročný plán: Efezským 6:1-9; Izaiáš 56