Čítanie z dňa:  5.12.2018
  Pastor Chris   

TY NIE SI PRIRODZENÝ ČLOVEK

Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom,  .... (2.Korintským 2:14).


Prirodzený človek je niekto neznovuzrodený; život v ňom je klasický ľudský život čo z neho robí prirodzeného človeka. Avšak ak si znovuzrodený nie si vôbec prirodzený pretože tvoj ľudský duch bol nahradený so životom Boha. Ježiš povedal v Jánovi 3:6 „Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.”

Znovuzrodený brat je narodený z Ducha cez Slovo: „veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena” (1.Peter 1:23). Ty si narodený zo Slova rovnakým spôsobom ako sa Ježiš narodil zo Slova. Život v tebe znamená život Slova.To je dôvod pre ktorý si nezničiteľný. Práve sme si prečítali: Slovo čo ťa porodilo – Slovo z akého si vzišiel – je neporušiteľné; žije a prebýva naveky.

Ty ako znovuzrodený predstavuješ nebeského človeka. Boží človek z neba, ktorý má Kristov život. Odmietni vnímať sám seba ako ľudskú bytosť; ty si božský! Ako je Ježiš tak si aj ty na tomto svete (1.Ján 4:17). Možno sa chceš opýtať „Nezachádzame už príliš ďaleko?“ Nie, taká je pravda!

Žalm 82:6 hovorí „Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho.” Pán Ježiš citoval ten istý verš v Jánovi 10:34 – 36. Pokiaľ budeš seba vnímať ako prirodzeného človeka a nie ako boha na zemi, aj naďalej budeš trpieť rovnako ako trpí ľudstvo.

Ty nie si obyčajná osoba. Rozpomeň si na slová Ježiša v Markovi 16:17 – 18: „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.”

Každý kto dokáže robiť veci aké Ježiš načrtol v predchádzajúcom verši nemôže byť zaiste pozemský človek; hovorí tam o tebe. Ty si veriaci; znamenáš božskú osobu čo má rovnaký život a charakter ako Boh.
VYZNANIE


Požehnaný Otče, aký veľký a úžasný si! Oslavujem tvoj život vo mne lebo mi poskytuje charakter spravodlivosti a dominancie nad svetom! Ako je Ježiš tak som aj ja – plný tvojej slávy, moci a lásky. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Ján 1:12 – 13; 1.Korintským 2:14 – 15

1.ročný Biblický plán: 2.Ján & Daniel 5 – 6

2.ročný Biblický plán: Zjavenie 7:11 – 17 & Ámos 3 - 4