Čítanie z dňa:  6.02.2012
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Sej semeno lásky

„Hospodin ťa učiní hlavou, a nie chvostom; budeš len hore a nebudeš dolu, ak budeš poslúchať príkazy Hospodina, svojho Boha, ktoré ti dnes nariaďujem zachovávať a plniť“ (Deuteronomium 28:13).


Niektorí ľudia sú znechutení, keď sa cítia nemilovaní alebo nedocenení inými. Je to preto, lebo sú závislí na tom, že iní ich robia šťastnými. Keď sa stretnú s ľuďmi, ktorí sa o nich nestarajú, tak sa cítia zdrvení. Toto nie je Boží sen pre veriaceho. Namiesto toho, aby si čakal, že ľudia sa budú starať o teba, On chce, aby ty si sa staral o iných. Takto máš rozmýšľať; nečakaj na ľudí, že sa budú starať o teba. Radšej ži život z pozície toho, kto požehnáva a vyhľadávaj ľudí, ktorí potrebujú byť milovaní, požehnaní, o ktorých sa treba postarať.

Potrebuješ vidieť, že si Božou vystretou rukou na požehnanie sveta. Boh povedal Abrahámovi: „A urobím ťa veľkým národom a požehnám ťa (s hojnou a neustále rastúcou priazňou) a urobím tvoje meno známym a zvláštnym od iných a ty budeš požehnaním (udeľujúcim dobré iným)“(Genezis 12:2 angl. preklad). Ty si semeno Abrahámove a bol si povolaný, aby si udeľoval iným dobré. Keď sa naučíš pozerať sa na seba týmto spôsobom, tvoje šťastie a radosť nebude závislé od iných, ale bude sa prirodzene rozlievať z teba: „Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť“ (Galatským 5:22).

Buď ochotný ukázať ostatným tú istú lásku, ktorú túžiš prijať. Ak ukážeš lásku, potom prijmeš lásku. Biblia hovorí: „Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!“ (Galatským 6:7). Ak zaseješ semeno lásky v hojnosti, istotne zožneš žatvu lásky od iných vo väčšej miere. Krásna vec na tom je to, že keď zaseješ lásku v hojnosti, zožneš lásku nielen od tých, ktorým si lásku prejavil, ale aj od ľudí, ktorých si predtým nepoznal.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že cezo mňa prejavuješ svoju lásku svetu okolo mňa. Pôsobím dnes z pozície výhody, odmietam byť závislý na láske iných a na tom, aby moje naplnenie záviselo od nich, ale slobodne rozdávam Božiu lásku, ktorá je rozliata v mojom srdci, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium

Matúš 5:13-16