Čítanie z dňa:  6.03.2013
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Anita   

Je v tebe živý

„Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými?...“ (1.Korintským 6:15).


Apoštol Pavol v úvodnom verši vyhlasuje: „vaše telá sú údmi Kristovými.“ Hovorí tu o našich individuálnych telách; sme spojení s Pánom duchovne a fyzicky! Nie je to len náš duch, ktorý je pripojený k telu Kristovmu; naše fyzické telá sú tak isto časťou Jeho tela.

Efezským 5:30 hovorí: „..sme údmi Jeho tela, z Jeho mäsa a Jeho kostí.“ To znamená, že Kristov život sa prejavuje cez naše telá. Kristus doslova v tebe žije! Prebýva v tvojom duchu a prejavuje sa cez tvoje telo. Je v tebe živý. Preto by choroba, nemoc a slabosť nemali do teba vstúpiť, nieto ešte aby bujneli v tvojom tele. Ty si Kristov príbytok a Biblia hovorí, že ak je Kristus v tebe, žiadna nemoc nemôže ničiť tvoje telo, pretože Duch, ktorý v tebe žije, oživuje tvoje fyzické telo (Rimanom 8:10).

Dôvodom toho, že tak mnoho ľudí trpí veľkými zdravotnými ťažkosťami vo svojom tele, je nedostatok poznania. Výsledkom toho, čo Kristus dosiahol pre nás cez svoju smrť, pochovanie a slávne vzkriesenie by malo byť to, že žiadne Božie dieťa by nemalo byť choré alebo utláčané diablom.

Si chrámom Ducha Svätého. Kristus vládne a pôsobí v tvojom fyzickom tele. Mal by si mať toto vedomie. Tvoje telo je údom Kristovým; preto sa Kristov život prejavuje v tebe a cez teba. Kristus je tvoj život (Kolosenským 3:4) a žije v tebe. Rozmýšľaj o tejto pravde.
Vyznanie


Kristus žije vo mne! Môj život je prejavovaním božskosti, pretože som účastníkom Božej prirodzenosti. Moje telo je chrámom Ducha Svätého a dnes zjavujem Kristovu slávu, krásu, výnimočnosť a dokonalosť, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Kolosenským 3:3-4; Kolosenským 1:27; Rimanom 8:10

1-ročný plán: Marek 11:27-12:17; 4.Mojžišova 18-19

2-ročný plán: Skutky 19:1-15; Žalmy 7-8