Čítanie z dňa:  6.03.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

PRINCÍP, KTORÝ FUNGUJE

„Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom; buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?“ (Židom 13:5 – 6).


V našom úvodnom texte vidíme, že Duch nám dáva, na začiatku piateho verša, dôležitú radu. Hovorí, aby bolo tvoje vystupovanie bez chamtivosti a aby si bol spokojný s tým, čo máš. Mohol tu skončiť, ale neurobil to. Radšej pokračoval, aby nám povedal dôvod. V prvom rade urobil vyhlásenie, ktoré nachádzame v záverečnej časti piateho verša: „Veď Boh povedal: Nezanechám ťa, ani ťa neopustím.“

Znova tu mohol skončiť, a to by znamenalo, že iba chcel, aby sme videli prisľúbenie, ktoré by stále bolo pekné. Avšak On prechádza do ďalšieho verša a odhaľuje ešte čosi hlbšie. Povedal: „Preto smelo môžeme hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čože mi môže urobiť človek?“ To všetko mení! To už viac nie je prísľub; teraz sa odhaľuje princíp. Zakladá radu na princípe, ktorým je: „Boh povedal, a tak my môžeme smelo povedať ...“

Boh nám dal svoje Slovo, aby sme mohli odvážne povedať niečo ako odpoveď v súlade s tým, čo povedal On. Toto mení tvoj život. Prísľub nezmení tvoj život, ale princíp áno. A princíp nezačne platiť, kým nebudeš podľa neho aj konať.

Pri aplikovaní princípu nestačí, aby si iba „citoval“ to, čo Boh povedal. Náš úvodný verš nehovorí: „On povedal: „Nezanechám ťa ani neopustím, aby sme na to my mohli odvážne prehlásiť: Nikdy ťa nezanechám, ani neopustím“; nie! Nepovedal, zopakujte môj citát. Hovoriť rovnakú vec súzvučne, znamená dať svoju osobnú odpoveď vo viere na Slovo, na základe tvojho správneho pochopenia a dôvery v to, čo Boh povedal. Znamená to odpovedať v súlade s tým, čo povedal Hospodin. To je ten princíp a to je to, čo transformuje tvoj život. Aleluja!
Modlitba


Drahý nebeský Otče, ďakujem ti za to, že mi dávaš zakúšať nárast slávy v mojom živote, keď dnes hlásam Tvoje Slovo. Som navždy úspechom, víťazom a šampiónom. Kristus je môj zdroj, moja zdatnosť a moja sebestačnosť.


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 4:13; Marek 11:23

1. ročný Biblický plán: Marek 11:27 – 12:17; Numeri 18 – 19

2. ročný Biblický plán: Matúš 20:24 – 34; Exodus 15