Čítanie z dňa:  6.03.2020
  Pastor Chris   

DÔLEŽITÝ FAKTOR PRE ÚSPECH

Prijmite moje napomenutie, nie striebro, poznanie radšej ako rýdze zlato (Príslovia 8:10).


Duchovné inštrukcie môžu prísť k tebe tým najneočakávanejším a najnezvyčajným spôsobom, ale ty buď pripravený rýchlo zareagovať. Príslovia 4:13 ang KJV hovorí „Pridŕžaj sa inštrukcií, nepopusť od nich, zachovávaj ich, lebo tie sú tvojím životom.“ Niekedy, to čo potrebuješ pre svoj ďaľší stupeň nie sú žiadne „veľké nápady“ ale skôr len jednoduché napomenutie.

Uvažuj napríklad o Pánových inštrukciách k Józuovi. Ten dostal príkaz zabrať a podmaniť si Jericho (Józue 6:2 – 5). Z ľudského hľadiska sa jednalo o nemožnú výpravu, pretože Jericho bolo v tom čase jedno z najviac opevnených miest. Napriek tej skutočnosti Józue nasledoval Pánove inštrukcie a výsledkom čoho bolo víťazstvo Izraelitov.

Niektorí ľudia by dali čokoľvek za druhoradé faktory ako sú peniaze, ľudské kontakty a neisté filozofie vo svojej snahe uspieť. Pritom ale ignorujú tú najistejšiu stránku garantovaného pokroku v živote: nasledovanie Božieho Slova – to znamená spraviť veci Božím spôsobom. Pokiaľ nasledujeme múdrosť obsiahnutú v Jeho pokynoch, privedenie nás to k úspechu, víťazstvu, dokonalosti i sláve.

Uvedom si ako tvoje víťazstvá v živote sú a budú plne závislé na stratégiach odkomunikovaných Bohom cez Ducha a Jeho Slovo. Vedome bdej a maj spoločenstvo s Duchom Svätým a Slovom. Vtedy obdržíš Jeho inštrukcie a vedenie čo ťa prenesie ponad životné okolnosti a nepriateľov.

Každá inštrukcia od Ducha je zakorenená v neomylnom princípe Božieho Slova. Takéto napomenutie nemusí byť zrovna okázlivé, ale vždy prinesie so sebou niečo nadprirodzené. Preto zakaždým reaguj na inštrukcie nebeskej múdrosti Ducha. Keď tak urobíš, nebude záležať na tom akej „stene“ vo svojom živote čelíš. Môže to byť stena choroby alebo finančných ťažkostí, každá jedna sa pred tebou rozsype. Sláva Bohu!
MODLITBA


Božie Slovo je môj život a Jeho inštrukcie sú meditáciou pre moje srdce i silou poháňajúce moje činy. Vnímam Božie Slovo a konám tak ako hovorí, lebo vtedy zažívam nadprirodzený pokrok, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 13:18; 2.Timoteovi 3:16; Józue 1:8 (študijná Biblia)

1.ročný Biblický plán: Marek 11:27 – 12:1 – 17 & Numeri 18 – 19

2.ročný Biblický plán: Skutky 24:22 – 27 & Žalm 59 – 60