Čítanie z dňa:  6.04.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POTVRĎ V SEBE DOBRÉ VECI

            aby sa tvoja účasť vo viere prejavovala poznávaním všetkého dobrého, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi (Filomén 1:4 – 6).


            Pre účinnú komunikáciu a demonštrovanie viery potrebuješ uznať každú dobrú vec aká je v tebe v Kristovi Ježišovi. Niektorí Kresťania vyhladávajú a potvrdia len tie negatívne veci vo svojich životoch. Povedia veci ako napríklad „ja som taký netrpezlivý. Môj život je plný strachu. Som frustrovaný; neviem čo sa so mňou robí ...“ Uhovoriť samého seba nadol predstavuje pokaziť vieru a urobiť ju neefektívnu. Namiesto toho pozdvihni zrak a viď v sebe dokonalosť Krista. Uznaj každú dobrú vec akú máš v sebe v Kristovi Ježišovi.

            Nikdy nedaj hlas tomu čo sa javí ako neschopnosť, slabosť alebo frustrácia. Namiesto toho potvrď Slovo a dobré veci, ktoré sa v tebe nachádzajú. Ak nevieš aké sú tie dobré veci, pozri sa do Slova a najdeš ich tam. Napríklad Galatským 5:22 vymenúva niektoré z nich ktoré sú už v tebe: láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, nežnosť, dobrota a viera. To sú znaky tvojho pretvoreného ľudského ducha. Vyznaj aký si milujúci, máš pokoj a si zhovievavý, nežný, dobrý či pokorný. Hoci tieto cnosti sa v tebe nachádzajú, oni nebudú fungovať pokiaľ ich nevyslovíš.

            Žalm 82:5 – 7 hovorí „Nevedia nič a nechápu, v temnote chodia; klátia sa všetky základy zeme. Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho, ale umriete ako ľudia ….“ Nežiadúcimi sú veci aké sa prihodia ľuďom, ktorí neuznajú kto sú a čo im v Kristovi Ježišov patrí. Takí ľudia kráčajú v tme, žijú ako obyčajní ľudia napriek tomu, že ich Hospodin prehlásil za bohov. Nie je to smutné?

            Kristus je v tebe. Biblia hovorí“ väčší je Ten ktorí je v tebe ako ten čo je vo svete. Máš v sebe Boží život. Spravodlivosť Boha sa nachádza v tvojom duchu. Si spoločníkom Božieho-druhu. Si sebestačný v Kristovej sebestatočnosti. Dokonalosť Ducha prebýva v tebe. Vždy uznaj a potvrď tieto a ostatné Kristove požehnania, ktoré sa v tebe nachádzajú.
Vyznanie


            Z Kristovej plnosti som prijal milosť nahromadenú milosťou. On sa mi stal múdrosťou; preto som múdry a mám nadprirodzenú amplitúdu chápania. Ja som spravodlivosť Božia v Kristovi Ježišovi. On sa stal mojou pravou rozumnosť a múdrosť. Odkedy som plný Boha, princ tohto sveta príde, ale nič vo mne nenájde. Som plný lásky a slávy Božej! Aleluja!


Rozšírené štúdium: Izaiáš 50:4; Filipským 4:13; 1. Korintským 1:30

1. ročný Biblický plán: Lukáš 11:14 – 36; Sudcovia 3 - 4

2. ročný Biblický plán: Matúš 27:55 – 66; Leviticus7.