Čítanie z dňa:  6.04.2021
  Pastor Chris   

VÍŤAZSTVO V TVOJICH ÚSTACH

„Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi.“ (Józua 6:1 – 2)


Józua bol jedným z tých hrdinov Biblie, ktorí boli vedení do víťazstva na základe Božieho zjavenia. Keď sa pripravoval viesť Izrael do kľúčovej bitky, zjavil sa mu Pánov anjel a dal mu stratégiu, podľa ktorej mal poraziť nepriateľa.

Hoci mesto Jericho bolo proti vonkajším útokom mocne opevnené, Božie Slovo adresované Józuovi pre danú chvíľu predstavovalo záruku víťazstva. Duch Svätý poskytol Józuovi víťaznú stratégiu. Poradil mu: „Obkľúčte mesto; nech raz obídu mesto všetci bojovníci; to rob šesť dní. Sedem kňazov nech ponesie sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na siedmy deň obíďte mesto sedemkrát… Keď počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým pokrikom; vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred.“ (Józua 6:3 – 5)

Tie múry neboli len také obyčajné, išlo o opevnenie obrovských rozmerov. No keď Izraeliti podľa Pánových pokynov kričali, múry sa zosypali (čítaj Józua 6).

Okrem toho dňa sa nikdy viac v histórii ľudstva nestalo, že by ľudia pokrikom zhodili obrovské múry. Verím, že keď vtedy kričali, každý z nich vypustil zvukový kód, ktorý spôsobil zrútenie tých mohutných stien: hovorím tu o energii slov! Ak vypustenie správnych slov alebo zvuku dokázalo zbúrať fyzické prekážky, tak môžu byť odstránené i finančné bariéry, prípadne prekážky akéhokoľvek iného druhu.

Možno zažívaš finančné suchoty, neprichádzajú ani neodchádzajú žiadne peniaze. Veci sú extrémne náročné. Nastal teda čas chopiť sa Božieho Slova so zreteľom na tvoju situáciu a vypustiť ho. Pokračuj vyznávaním Slova, pokiaľ nenastane zmena. Ten istý Svätý Duch, ktorý Józuovi priniesol stratégiu, ako zabrať mesto Jericho, dáva svoje Slovo i tebe. V 1. Korintským 3:21 prehlásil, že „všetko je vaše“. V Rímskym 8:17 zas povedal, že si Boží dedič a spoludedič s Kristom.

Udržiavaj vo svojom srdci a na svojom jazyku Jeho Slovo, keď rozjímaš. Uvažuj nad ním, mrmli si ho a dokonca krič, do chvíle, kým sa situácia, s ktorou máš dočinenia, nezosype rovno pred tebou. Aleluja!
MODLITBA


Drahý Otec, vôbec nie je podstatné, ako zle veci vyzerajú. Ty nie si nikdy zmätený, práve naopak, poznáš cestu von z každej krízy. V každom čase dôverujem Tvojim nadprirodzeným stratégiám. Môj život, cirkevná služba, rodina a podnikanie nadmieru prekvitajú. Napredujem a každým dňom mocniem, lebo kráčam vo svetle Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 2. Korintským 10:4 – 5; Zachariáš 4:6

1. ročný Biblický plán: Lukáš 11:1-13 a Sudcovia 1 – 2

2. ročný Biblický plán: Matúš 27:45-54 a 3.Mojžišova 6