Čítanie z dňa:  6.06.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

MAJ ZO SEBA RADOSŤ

Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení. (Jakub 1:18)


Vedel si o tom, že ty si to najkrajšie z Božieho stvorenstva? Keď sa Boh spätne pozrel na to všetko, čo za prvých päť dní stvoril, uznal to za dobré (1. Mojžišova 1:4 – 25). Avšak v šiesty deň, keď už stvoril aj človeka, Biblia uvádza: „A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré…“ (1. Mojžišova 1:31) Všimni si dôraz: ty si dokonalosť Božieho stvorenia, tá najkrajšia vec, akú kedy svet videl.

Tvoj život je plný nádhery a dokonalosti, pretože si stvorený na obraz a podobu Boha. Vyzeráš ako On a funguješ ako On. Možno chceš povedať „Ale ja mám veľkú hlavu – ako môžeš tvrdiť, že vyzerám ako Boh?“ Pozeráš sa na tú nesprávnu vec. To tvoj duch je taký krásny, tvoj duch je miesto, kde žije Boh. Tvoj duch má život a prirodzenosť Hospodina – a to si skutočný ty.

Ži zo svojho ducha, pozri sa doňho a uzri tú nádhernú krásu svojej osobnosti. Maj potešenie zo seba. Maj radosť z toho, že si stvorený Bohom, pretože všetko, čo On urobil, je majstrovské dielo. A preto aj ty si veľdielo. V Efezským 2:10 sa hovorí: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť.“

Možno nikdy skutočne neobjavíš, kto naozaj si, aký si krásny a dokonalý, pokiaľ sa nezačneš pozerať dovnútra, do svojho ducha, a neodmietneš sa nechať kontrolovať telom. Nazri do svojho ducha a uvidíš život spravodlivosti, ktorý Pán vložil do tvojho ducha. Tvoj život je životom spravodlivosti. Vyžaruješ a zjavuješ Božiu spravodlivosť, lebo ňou si sa skutočne aj stal. Keďže je Božia láska cez Svätého Ducha vyliata v tvojom srdci, tak si milujúci a láskavý.

Ty nie si zlostný, nešťastný, frustrovaný človek, akého sa z teba pokúša vykresliť tvoja myseľ či satan. Si nádherný! Možno sa trápiš, lebo máš nadváhu, prípadne naopak, že sa ti nedarí pribrať. Nič z toho by ťa však nemalo urobiť nešťastným človekom. Nemal by si sa vzdať. Koniec koncov, je to o disciplíne, a tiež sa nesnaž vyzerať ako niekto iný. Maj zo seba radosť a zaobchádzaj so sebou správne.
MODLITBA


Vzácny Otče, ďakujem Ti, že si ma urobil korunou svojho stvorenstva a najlepším zo všetkého, čo si stvoril. Žijem s vedomím toho, kto som v Kristovi: perla vysokej ceny a nevyčísliteľnej hodnoty, znamenité dielo Tvojich rúk, perfektne utvorené veľdielo, stvorené pre slávu a nádheru. Zjavujem Tvoje krásne činy a Tvoje cnosti a dokonalosť vo svete okolo mňa, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Žalm 139:14; Efezským 2:10

1. ročný Biblický plán: Ján 20:1 – 18 & 1. Kronická 20 – 22

2. ročný Biblický plán: Marek 15:15 – 24 & 5. Mojžišova 4