Čítanie z dňa:  6.07.2015
  Pastor Chris   

Satan nie je ilúzia

A on im povedal: Videl som padnúť satana jako blesk z neba (Lukáš 10:18).


Je smutné, že niektorí ľudia neveria, že existuje nepriateľ, ktorý sa volá satan, diabol. Niektorí ľudia nechcú dokonca o ňom ani hovoriť; hovoria: „Diabol neexistuje,“ a tým sa sami snažia presvedčovať a utvrdzovať sa vo svojom sebaklame. Ježiš nikdy nepopieral existenciu satana, hoci zdôrazňoval Jeho porážku a naše víťazstvo nad ním. Satan je skutočný; je to duchovná bytosť. Nie je nejaká ilúzia, ako niektorí veria; je to osobnosť; je to zlá osobnosť. Ako píše Biblia, bol to anjel, ale vypadol z milosti a stal sa diablom.

Boh nestvoril diabla. On stvoril anjela, ktorý sa volal Lucifer, syn rannej zory. Ale kvôli pýche stratil svoju pozíciu, bol zvrhnutý a stal sa diablom. Takže satan existuje; Biblia hovorí, že sa pohybuje z miesta na miesto: „ A Hospodin riekol Satanovi: Odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol: Chodil som sem a ta po zemi a prechádzal som sa po nej" (Jób 1: 7).

Hoci má svojich démonov, ktorí všade roznecujú zlobu, satan nie je v rovnakom čase všade; nie je všadeprítomný, ani všetko nevie. Aby sme mu čelili, tak Biblia hovorí, aby sme sa mu postavili na odpor, pevní vo viere (1.Peter 5: 8 - 9). Takto ho prinútime utiecť (Jakub 4: 7). Pokiaľ budeš konať vo viere, tak satan nemôže odporovať; si nadradený nad ním.

Keď Ježiš porazil v pekle satana, bol si v Ňom; v Kristovi si porazil satana a jeho zástupy pekla. Teraz si posadený s Kristom v ponebeských oblastiach, vysoko nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci a panstvá a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj v tom, ktorý príde (Efezským 1:21). Takže satan je pod tvojimi nohami. Hoci nie je ilúzia, nie je niekým, s kým by si mal zápasiť.
Vyznanie


Ďakujem Ti Otec, lebo viem, že diabol a jeho zástupy pekla boli porazené, paralyzované a zbavené moci. Bola mi daná autorita a v Kristovi som nadradený nad nimi! Takže kráčam v mojom víťazstve nad satanom, hriechom , chorobou, nemocou a smrťou! Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené čítanie: Jakub 4: 7; Efezským 6: 12

1-ročný plán: Skutky 18:1-23; Jób 9-11

2-ročný plán: Lukáš 7:1-10; 5.Mojžišova 34