Čítanie z dňa:  6.07.2017
  Pastor Chris   

STAŇ SA TÝM NAJLEPŠÍM PRE HOSPODINA

Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení (Jakub 1:18).


Biblia nám podáva Božie Slovo v podobe duchovného zrkadla; ide o Božie zrkadlo poskytnuté nám, aby sme cezeň mohli vidieť seba a tak poznali kto skutočne sme v Kristovi. Zrkadlo hovorí o Božom opopise nás (veriacich). 2. Korintským 3:18 hovorí „My všetci akoby v zrkadle vidíme s odkrytou tvárou slávu Pánovu, keď Duch Pánov premieňa nás v ten istý obraz zo slávy do slávy.“

Smutné je, že veľa ľudí vidí seba samých v tom zlom svetle; vidia sa ako slabí, úbohí, upadnutí a vnímajú sa ako obete života. Avšak Božie Slovo – Jeho zrkadlo – jasne ukazuje niečo iné. Hospodin ťa vidí ako silného, spravodlivého, rozumného, dokonalého a vrcholne požehnaného.

Nielenže ťa Boh miluje, On ťa má rád pretože ty si ten najkrajší zo všetkého čo On stvoril. Boh nikdy nemal nikoho ako si ty a nikdy nebude mať ďaľšieho teba. Ty si Jeho unikátne majstrovské dielo preto buď tým najlepším pre Neho. Odmietni zlyhať, lebo Boh nezlyháva ani nesponzoruje padavky. Ty si Jeho produkt preto rozprávaj o sebe v dobrom , nidky nehovor o tom čo Boh stvoril smerom nadol: „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť“ (Efezským 2:10).

Nikdy nepoužívaj slová ako napr „nemôžem“ miesto toho si povedz „Boh nesponzoruje padavky; preto čokoľvek robím nikdy v tom nezlyhám.“ Možno sa pýtaš „čo ak sa nikdy nedostanem na to najlepšie miesto?“ Najdôležitejšia vec je, tá že si to skúsil a Boh to dobre vie. Nezastavuj sa pri tom. Tlač ďalej a budeš bližšie a bližšie k tomu najlepšiemu. Biblia hovorí „No chodník spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa“ (Príslovia 4:18). Pritom ako študuješ a uplatňuješ Slovo do činnosti, zakaždým robíš duchovný posun napred a vynikaš vo všetkých veciach.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za moju unikátnosť v Kristovi. Ja som jediný akého máš a rozhodol som sa byť tým najlepším pre Teba. Keďže som Tvoj produkt, neprichádzajú so mňou žiadne zlyhania, lebo Tvoja produkcia nezlyháva a rovnako ani Ty Otče. Prosperujem vo všetkých veciach a prinášam Tebe potešenie vo všetkom čo robím, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Efezským 2:10; 1. Peter 2:9

1.ročný Biblický plán: Skutky 18:1 – 23; Jób 9 – 11

2.ročný Biblický plán: Lukáš 7:1 – 10; Deuteronómium 34