Čítanie z dňa:  6.09.2014
  Pastor Chris   

...neexistuje také niečo ako „príliš neskoro“

„...Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! (Marek 9:23).


Príbeh o Abrahámovi a jeho žene Sáre je dokonalým príkladom toho, že u Boha neexistuje také niečo ako „príliš neskoro“. Biblia hovorí, že proti prirodzenej nádeji Abrahám na základe Božieho Slova uveril v nádeji, že môže byť otcom mnohých národov (Rimanom 4:18-21). Mal už 100 rokov, zatiaľ čo Sára mala deväťdesiat (1.Mojžišova 17:17). Avšak keď mu Boh povedal, že bude mať dieťa so Sárou, Abrahám uveril a v určenom čase Sára porodila Izáka.

Niektorí ľudia často strácajú nádej a čudujú sa, prečo nedostali prácu, zmluvu, povýšenie alebo financie, za ktoré sa modlili a postili. Iní zase šomrú kvôli tomu, že tak dlho trvá, kým sa v ich životoch naplnia Božie zasľúbenia. Obe skupiny ľudí majú jeden spoločný problém a tým je nevera. Problém nie je u Boha. On nikdy nemešká.

Pozrime sa na Pána Ježiša: prišla k Nemu správa, že Jeho priateľ Lazar je chorý (Ján 11:3) a On sľúbil, že ho príde pozrieť. Pán čakal ešte štyri dni až do tej doby, než Lazar zomrel a bol pochovaný. Nemôže byť beznádejnejšia situácia ako táto. Ježiš povedal Lazarovi, že tá choroba nie je na smrť (Ján 11:3), ale on zomrel. Povedal, že príde, ale ukázal sa až o štyri dni neskôr. Keď sa Pán konečne objavil, požiadal, aby Ho zobrali k hrobu Lazara nevšímajúc si to, že je už štyri dni mŕtvy. Povedal, aby odvalili kameň a zavolal silným hlasom: „Lazar, poď von!“ Mŕtvy človek sa vrátil späť do života (Ján 11:41-44).

Nezáleží na tom, ako beznádejne pre teba situácia vyzerá; u Boha neexistuje také niečo ako „príliš neskoro“. Jednoducho Mu dôveruj, lebo On je Boh, ktorý dáva život mŕtvym a volá veci, ktoré neexistujú, ako keby existovali. Žije vo večnosti, kde nie je minulosť alebo budúcnosť. S Ním je všetko teraz a prejavuje a dokazuje sa ako Pán nad všetkými okolnosťami bez ohľadu na to, že veci sa už môžu zdať v očiach ľudí neskoré, mŕtve alebo nemožné.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za vieru, ktorú teraz vo mne posilňuje Tvoje Slovo! Verím všetkému, čo Tvoje Slovo o mne hovorí; vkladám svoju úplnú dôveru v Teba a viem, že žiadna situácia nie je mimo autority a moci Tvojho Slova, ktorým žijem a vládnem nad okolnosťami, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Ján 11:25-26; Židom 7:25; Židom 10:35-36

1-ročný plán: 2.Korintským 5:1-6:2; Príslovia 18-19

2-ročný plán: 1.Tesalonickým 5:12-28; Jeremiáš 24