Čítanie z dňa:  6.09.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Privlastni si to svojím Duchom!

Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom (dôkazom angl.) toho, čo nevidíme (Židom 11:1).


Viera je reakciou ľudského ducha na Božie Slovo. Keď človek počúva Božie Slovo, tak ho nevníma ako slová, ale ako obrazy. Ak by takýto človek nemohol chodiť a ty mu kážeš Slovo, tak v okamihu, keď tomu Slovu uverí a ty mu prikážeš postaviť sa, tak pre neho nie je ťažké reagovať na to, pretože nehovoríš k vonkajšiemu človeku, aby vstal, hovoríš v skutočnosti k vnútornému človeku.

Keď ťa vnútorný človek počúva a postaví sa, tak vonkajší človek ho nemôže zastaviť. Je to preto, lebo táto reakcia pochádza z ľudského ducha, a to je miesto, kde prebýva viera. To je dôvod, prečo si človek môže robiť nárok na niečo, čo nevidel a začať vyhlasovať, že tá vec je skutočná. Nepokúša sa získať ju, lebo už ju vlastní vo svojom duchu; uchopil ju vo svojom duchu. Z tohto dôvodu mu nemôžeš vyhovoriť, že to tak nie je, pretože ten človek vie, že to vlastní.

Hoci navonok nič nevidí, pre neho to nič neznamená, pretože má v sebe dôkaz. A viera je dôkazom: „Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame, a dôvodom (dôkazom angl.) toho, čo nevidíme“ (Židom 11:1). Toto je iné, než keď niekto hovorí: „Nárokujem si to! Načahujem sa na nebesia a beriem si to!“ Hovorím tu o tom, keď si tvoj duch privlastní to, po čom túžiš.

Rozšírený preklad Židom 11:1 hovorí: „Teraz viera je uistením (potvrdením, listom vlastníctva) toho, na čo sa nadejeme; je dôkazom toho, čo nevidíme a presvedčením o realite toho (viera vníma ako reálny fakt to, čo nie je zjavené zmyslom).“ Toto ti dáva vedieť, že čokoľvek chceš v tomto svete, tak v okamihu, keď to najskôr uvidíš vo svojom vnútri a privlastníš si to svojím duchom, tak to už máš!

Precvičuj sa v privlastňovaní si vecí svojím duchom, lebo to je miesto, odkiaľ ťa Boh vedie. Boh nepôsobí v oblasti rozumu alebo zmyslov. Veci, ktoré vidíš očami svojej viery a privlastníš si ich v oblasti ducha, sa potom prejavia aj fyzicky, keď ich budeš vyhlasovať, deklarovať.
Vyznanie


Mocou Božieho Ducha rozumiem môjmu dedičstvu v Kristovi! Na mojej ceste sa nenachádza nijaké zlyhanie ani porážka! Som vlastníkom všetkého, keďže som dedič Boží a spoludedič s Kristom.


Rozšírené štúdium: Efezským 1:18; 1.Timoteovi 4:15; Jozua 1:8

1-ročný plán: 2.Korintským 5:1-6:2; Príslovia 18-19

2-ročný plán: Lukáš 21:10-19; 1.Samuelova 25