Čítanie z dňa:  6.12.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

NIE SME OBYČAJNÍ ĽUDIA

Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život (1.Jánov 5:13).


V hornom verši apoštol Ján hovorí „Chcem aby ste vedeli o tom ako máte večný život.“ Jednoducho dáva na známosť, že ako kresťania nie sme len takí bežní ľudia. Je naozaj dôležité, aby si tomu uveril, akceptoval a pochopil to. Pokiaľ nevieš, že nie si obyčajná ľudská bytosť budeš vystavený presne tomu čomu podliehajú ľudské bytosti: korupčným vplyvom tohto súčastného sveta. Biblia sa zmieňuje ako sme ušli pred porušením, ktoré je v tomto svete pre žiadostivosť, pridružením sa k Božej triede 2.Petrov 1:4.

Keď si sa narodil nanovo skutočne sa čosi odohralo. Bol si vlastne znovuzrodený. 2.Korintským 5:17 hovorí „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Nie je to len obyčajné klišé! Byť v Kristovi znamená narodiť sa do Krista; byť pokrstený do Krista (Galatským 3:27). Znamená to ponoriť sa do Neho a byť spolu jeden s Ním.

Teraz keď si už v Kristovi, máš život a náturu Boha. Je z teba odlišná bytosť. Podľa Biblie už nemáš dve prirodzenosti; tvoja stará podstata bola ukrižovaná s Kristom (Rímskym 6:6). Teraz už máš iný život, vzkriesený život, priamo vo svojom vnútri.

Jakub 1:18 uvádza „Zo svojej vôle splodil nás slovom pravdy, aby sme boli akousi prvotinou Jeho stvorení.“ Záverečná časť naznačuje ako je z teba nový druh človeka – „Boží druh“ človeka. Ako znovuzrodený nielen že si bol uvedený do poznania Krista, ale takisto do jednoty (únie) s Ním čo robí z teba spoluúčastníka na nebeskom slavíne. Niet divu keď Ježiš povedal v Jánovi 10:34 „ … Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste?“ Sláva Bohu!
VYZNANIE


Odkedy mám vo svojom duchu život a charakter Boha, som človek podľa Božej triedy. Prestal som byť ľudský, lebo som bol prinesený nielen do poznania Kristovho, ale takisto do jednoty s Ním čo zo mňa spravilo spoluúčastníka na nebeskom slavíne. Viem kto som! Preto v tomto živote panujem a kraľujem, slávnostne prevládam mocou Ducha Svätého. Amen!


Rozšírené štúdium: Žalm 82:5 – 6; Ján 1:12 – 13; 2.Petrov 1:4

1.ročný Biblický plán: 3.Jánov & Daniel 7 – 8

2.ročný Biblický plán: Ján 18:10 – 18 & 2.Kronická 13 – 14