Čítanie z dňa:  7.03.2022
  Pastor Chris   

POROZUMIEŤ PRAVDE ZA JEHO POKYNMI

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom (Príslovia 4:13).


Je dôležité pochopiť duchovnú stránku božských pokynov, lebo oni sú tvojim životom a preto by si ich mal brať seriózne vážne. Bol to nedostatok porozumenia duchovnej pravdy spojený so záchvatom hnevu čo priviedlo Mojžiša k žalostnej chybe, ktorá ho stále neuvedenie Izraelitov do Zasnúbenej zeme.

V 5.Mojžišovej 20:8 vydal Boh pokyn pre Mojžiša hovoriť ku skale aby tak priniesla vodu z ktorej sa Izraeliti mali napiť. Keď však Mojžiš pristúpil ku skale, miesto toho, aby k nej rozprával presne ako mu to povedal Boh, on svojou palicou udrel skalu. Voda stále vyšla, ale Boh bol nespokojný s Mojžišom.

Predchádzajúca inštrukcia pre Mojžiša v knihe Exodus 17:6 znela udrieť skalu, aby tak priniesla vodu. To Mojžiš urobil a voda začala tiecť. Avšak v tomto prípade, nemalo dôjsť na udieranie skaly druhý krát, lebo tá skala bola Kristus (1.Korintským 10:4). Kristus mal byť udretý iba raz. Neskôr sme mali k Nemu hovoriť vždy keď niečo potrebujeme.

Hoci Mojžiš, pri druhom údere do skaly konal v neposlušnosti, voda stále vyšla von. Neprinieslo to však výsledok aký chcel Boh. To nám niečo hovorí. Nemá to byť výsledok aký chceš ty, ale to čo je správne v očiach Boha. Má z toho Otec potešenie?

Tieto veci o akých čítame v Písmach sú pre naše učenie (Rímskym 15:4). Praktizuj duchovné porozumenie, duchovnú múdrosť a kráčanie v Duchu. To je tvoje volanie. Iba keď žijeme takýmto spôsobom, dokážeme potešiť Pána vo všetkých veciach. Porozumej pravde čo stojí za Jeho inštrukciami a vykonaj ich. Halelujah!
VYZNANIE


Som naplnený s poznaním Božej vôle v každej múdrosti a duchovnom porozumení, kráčam hodný Pána na Jeho úplnú ľúbosť. Som plodný v každom dobrom diele a narastám v poznaní Boha. V každom čase, na každom mieste ako aj v každej situácii vo mne pracuje božská múdrosť na slávu a chválu Otca. Amen.


Rozšírené štúdium: Rímskym 12:1-2, Kolosenským 1:9-10

1.ročný Biblický plán: Marek 12:18-44 a 4.Mojžišova 20 – 21

2.ročný Biblický plán: Matúš 21:1-11 a 2.Mojžišova 16