Čítanie z dňa:  7.05.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Preukazuj priazeň iným

Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov (1.Ján 3:16).


Neexistuje kultúra alebo zákon, ktorý by bol proti tomu, aby človek miloval a pomáhal iným. Časťou tvojho povolania v Kristovi je to, aby si pozdvihoval a požehnával druhých. Preukazuj im priazeň. Biblia hovorí, že zadarmo si dostal, tak zadarmo tiež dávaj (Matúš 10:8). Ak vieš, ako očakávať a prijímať priazeň od Boha, tak musíš byť ochotný vyjadrovať tú istú priazeň iným. Nikdy neprestávaj dávať iným.

Láska je charakteristickým znakom nášho kresťanského života. Náš úvodný verš hovorí: „Podľa tohto sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov.“ Nehovorí sa tu o tom, aby si išiel na kríž a zomrel za bratov. Hovorí sa tu o tom, aby si nebol sebecký, aby si dával a pomáhal iným a nič za to naspäť neočakával.

Si v takej pozícii, aby si pomohol niekomu? Uisti sa, že tak robíš. Podaj pomocnú ruku. Boh ťa možno umiestnil tam, kde si, pretože videl, že príde čas núdze pre niekoho alebo pre viacerých ľudí a ty budeš riešením. Bol si požehnaný na to, aby si sa stal tým, ktorý pomáha. Boh si v tebe urobil svoj príbytok, takže ty buď rozširovateľom Jeho dobroty a priazne iným.

Môžu byť okolo teba ľudia, ktorí nie sú tak finančne zabezpečení, ako si ty a môžu potrebovať tvoju pomoc. Neignoruj ich. Ak chceš vidieť väčší prejav Ducha vo svojom živote, tak skutočne miluj druhých a prejavuj to. Ľudia prichádzali k Ježišovi odvšadiaľ nie preto, že robil zázraky, ale preto, že mohli vidieť, že ich miluje; cítili a zažívali Jeho lásku. Buď takýmto človekom.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že si ma urobil človekom, ktorý rieši problémy a urobil si ma citlivým pre potreby iných! Som si vedomý, že som rozširovateľom Tvojej dobroty a som Tvojou predĺženou rukou priazne pre iných. Uschopnil si ma, aby som pomáhal a pozdvihoval iných, na Tvoju slávu, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: 1.Ján 3: 17; Rimanom 15: 1; Galatským 6: 10

1-ročný plán: Ján 3:22-36; 2.Samuelova 23-24

2-ročný plán: Marek 8:22-33; 4.Mojžišova 10