Čítanie z dňa:  7.05.2018
  Pastor Chris   

PRÉMIUM NA SLOVÁ

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený (Matúš 12:37).


Slová sú v Božom Kráľovstve tak dôležité a nikdy by nemali byť nedbanlivo použité. Tvoja skutočná osobnosť je zjavená v slovách. Dokonca aj keď si myslíš, že sranduješ to čo povieš môže buď stvoriť, alebo pokaziť tvoj osud. Nikdy nepodnikaj riziko vtipkovania proti Slovu.

Zober si za príklad Ézav; to čo niektorí považujú iba za „bežné slová“ on kvôli tomu prišiel o svoje právo prvorodeného, ktoré následne nadobudol jeho brat Jákob. Prečítaj si ten príbeh: Ézav bol hladný a túžil po jedle. Jákob jeho mladší brat vrail v hrnci dusené mäso a tak sa opýtal Jákob na jedlo.

Prečítaj si ich nasledujúci dialóg: „Daj mi zajesť z toho červeného mäsa – hladujem“ povedal Ézav. „Ponúkni mi obchod: moje mäso za tvoje právo prvorodeného“ odpovedal Jákob. „Hladujem! Na čo mi je právo prvorodeného ak som mŕtvy?“ ... A tak aj urobil. Zložil prísahu, Ézav predal svoje práva prvorodeného. Jákob mu dal chlieb a šošovicu. Ézav jedol a pil, postavil sa a odišiel. Takto sa Ézav zbavil svojich práv prvorodeného“ (Genezis 25:32 – 34 ang MSG). Veľmi patetické noazaj.

Dôsledok sa dostavil keď Izák mal preniesť požehnanie na svojho staršieho syna. Ako však vieme nakoniec ho zveril Jákobovi miesto Ézav, hoci „omylom.“ Avšak tak to muselo byť, pretože Ézav pre svoje vlastné slová založil právo prvorodenstva na Jákoba.

Hoci bolo zrejmé, že Ézav to čo povedal tak celkom asi „nemyslel“ už bolo neskoro. Neskôr vidíme ako sa pokúša o to isté požehnanie so slzami, avšak viac ho nedostal: „Veď viete, že aj keď neskôr chcel zdediť požehnanie, bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia” (Židom 12:17).

Tvoje slová ťa reprezentujú; znamenajú všetko. Nerozprávaj bez uváženia a pritom povieš „Ja som to tak nemyslel!“ Hovor pravdu. Biblia uvádza myseľ spravodlivého uváži, čo povedať (Príslovia 15:28). Nesprávaj sa ako Ézav, ktorý nebral ohľad na duchovné veci a znevážil svoje prvorodenstvo cez slová.

Klaď dôraz a prémium na slová. Staň sa majstrom slov tak ako bol Ježiš majster slov, lebo za svoje slová budeš ospravedlnený a za svoje slová budeš odsúdený.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za udelenie mi nadprirodzeného náhľadu, múdrosti a poznania; Vždy jednám a rozprávam múdro. Hovorím pravdu a Tvoje Slovo je pravda. Tvoje Slovo sa dnes nachádza v mojom srdci a v mojich ústach, produkuje spravodlivosť vo mne a cez mňa, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 15:4; Matúš 12:36 – 37; Marek 11:23

1.ročný Biblický plán: Ján 3:22 – 36 & 2.Samuel 23 – 24

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 5:1 – 13 & Príslovia 3