Čítanie z dňa:  7.06.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

PREKVITAŤ CEZ SLOVÁ

Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život (Ján 6:63 SEB).


Počas rokov mnohí vedci experimentovali so slovami v snahe pochopiť účinok aký tieto majú na naturálne veci. Istý výskumník vypestoval v identických podmienkach dve rastliny toho istého druhu. Následne sa rozhodol hovoriť slová lásky a nehy k jednej z nich, zatiaľ čo k druhej rastline adresoval slová nenávisti a osočovania.

Každý deň podrobil obe rastliny pravidelnej spŕške slov pričom za pár týždňov si všimol ako rastlina ku ktorej pekne hovoril začala bujnieť, zatiaľ čo tá druhá sa zmenila na útlu. Pokračoval s aplikovaním rovnakého vzorca slov. Nakoniec rastlina prímajúca pozitívne slová sa rozkvitla, zatiaľ čo tá druha zasypaná deň čo deň negatívnymi slovami postupne zvädla.

Pokiaľ máš mať úžasný život ako Hospodin pre teba naplánoval, musíš sa naučiť rozprávať tie správne slová. Tvoje slová určia či budeš prekvitať, alebo upadneš, či budeš alebo nebudeš žiť. Bol si stvorený na obraz a podobu Boha; to znamená vypadáť ako On a fungovať ako On. Ako platí v prípade Hospodina, aj tvoje slová sú duch a nesú život; produkujú posolstvo, ktoré slová komunikujú a zdieľajú.

Celé stvorenstvo reaguje na hovorené slová. Ak by napríklad došlo k spáleniu celej knihy, neznamená to zánik jej existencie. Jednoducho dôjde na tramsformovanie z zhustenej do viac uvoľnenej formy. Hoci už viac nie je viditeľná optickým zrakom, jej častice stále existujú so špecifickými zvukovými kódmi. Ak by si cez vlastné slová dokázal uvolniť príslušné kódy, môžeš zdanilovo stratené častice povolať naspäť a ten materiál znovu priviesť do zhustnutej, hmatateľnej formy.

Teraz už vieš, že môžeš rozprávať k čomukoľvek a nezáleží pritom v akom štádiu umŕtvenia sa konkrétna vec či situácia nachádza. Slovami dokážeš navodiť život a prekvitanie. Odkedy je tvoj život výsledkom vlastných hovorených slov, dokážeš rásť zo slávy do slávy a čím ďalej viac prekvitať cez slová aké hovoríš.
MODLITBA


Moje srdce je neprebádaný rezervoár ctihodných, pôvabných, milých, excelentných a chvályhodných vecí, ktoré vynášam von cez moje slová. Prehlasujem, že prekvitám ako palma. Som dôstojný, užitočný, plodný, vznešený, stabilný, trvácny a neporušiteľný. Na mojom chodníku sa nachádza život, posun napred, víťazstvo a bohatstvo, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 18:21 (štúdijná Biblia); Žalm 34:12 – 13 (štúdijná Biblia); Žalm 92:12 – 15

1.ročný Biblický plán: Ján 20:19 – 31 & 1.Kronická 23 – 25

2.ročný Biblický plán: 1.Korintským 16:1 – 12 & Kazateľ 5 – 6