Čítanie z dňa:  7.08.2017
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VYSLANÝ V JEHO MENE

Ale Radca*, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril (Ján 14:26). (* Tešiteľ ang KJV)


Otvárací verš jednoducho naznačuje, že Duch Svätý bol poslaný od Otca v Ježišovom mene. Duch Svätý nemá meno; Jeho meno nie je „Duch Svätý“. Ide len o opis Jeho osobnosti a charakteru, hoci odpovedá na meno Ježiš.

Keď voláš na meno „Ježiš“ Duch Svätý sa pohne do akcie. On by nemal právo pôsobiť na zemi spôsobom akým teraz funguje, keby neprišiel v mene niekoho kto má právo byť tu – Ježiš. Ježiš vykúpil celú zem. On je nazvaný Synom človeka a Božím Synom; Ježiš je sto percent človek a sto percent Boh. On je ten jeden kto má právo na celú zem. On je potomok Abraháma a dedičom všetkého (Židom 1:2).

Dnes Duch Svätý, v absencii Ježiša, preberá miesto tu na zemi. On je tu, aby urobil všetky tie veci aké by bol Ježiš spravil. Duch Svätý nie je o nič slabší, alebo menej mocný ako Ježiš. V skutočnosti to bol On kto zmocnil (vybavil silou) Ježiša. Biblia hovorí v Skutkoch 10:38 „ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním.“ On predstavoval tú silu.

Ježiš sa teraz nachádza v nebi, ale Duch Svätý je tu s nami, aby nám pomohol uplatniť si nárok na všetko čo patrí Ježišovi a teda triumfálne žiť na Božiu slávu ako aj naplniť naše volanie a určenie v Kristovi. My sme Jeho dedičmi. Biblia hovorí v 1. Korintským 2:12 „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.“ Ten jeden s ktorým máme tú česť a s ktorým jednáme vlastní celý svet. On je tu v mene Abrahámovho potomka – Ježiša.

Pamätaj si, Všemohúci Boh odkázal dedičstvo k Abrahámovi a jeho potomkom (Rímskym 4:13). Biblia hovorí o Kristovi ako o Abrahámovom potomkovi. Ak patríš ku Kristovi potom si Abrahámov potomok a teda dedič podľa prísľubu (Galatským 3:29).
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem za privilégium používať a žiť v mene Ježiš. Vždy mám istotu dostať odpoveď a viem, že Duch Svätý okamžite vychádza do akcie v mojom mene! Ďakujem za toto úžasné požehnanie, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Matúš 28:19; Ján 14:16 – 19

1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:30 – 10:1-21; Žalm 78

2.ročný Biblický plán: Lukáš 13:31 – 35; Sudcovia 13 – 14