Čítanie z dňa:  7.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

HOVORIŤ MÚDROSŤ

ale hovoríme múdrosť Božiu, skrytú v tajomstve, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu (1.Korintským 2:7).


Náš úvodný verš sa zmieňuje ako v tajomstve rozprávame Božiu múdrosť; čo to znamená rozprávať múdrosť? Hlavnú ideu nachádzame pri čítaní z 1.Korintským 2:12 – 13. Tam sa píše „My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali. O tom aj hovoríme, nie síce naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale (slovami), ktoré učí Duch. A tak duchovné posudzujeme duchovne.“

Napríklad Kolosenským 1:27 uvádza „ ... Kristus v tebe, nádej slávy.“ Keď ty na základe tohto verša potvrdíš „Navždy budem víťaz; môj život vyjadruje slávu a prevahu Krista“ hovoríš pritom múdrosť. Keď prehlásiš „Odkedy som Boží dedič a spoludedič s Kristom, nemám žiaden nedostatok ani potrebu; celý svet je môj“ hovoríš tak Božiu múdrosť. Rozprávaš múdrosť hlavne vtedy, keď aj napriek symptómom ktoré môžeš pociťovať vieš zo seba vydať „Boží život je aktivovaný v každém vlákne môjho bytia; som plný života.“

Pri rozprávaní Božej múdrosti, ťa niektorí ľudia budú pokladať za nie celkom „normálneho.“ Je tomu preto, lebo Božia múdrosť je pre prirodzeného človeka bláznovstvom. 1.Korintským 2:14 sa zmieňuje „Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.“

Zakaždým rozprávaj Božiu múdrosť a tvoj život tak oslávi Boha. Vyhlás svoju jednotu s Pánom. Prehlás tvoju spravodlivosť, zdravie, prevahu a slávu v Ježišovi Kristovi. Sláva Bohu!
VYZNANIE


Božia múdrosť je vždy na mojom srdci a v mojich ústach. Mám úžasný život. Potvrdzujem a prehlasujem ako zažívam dokonalosť a som plný slávy. Žijem životom spravodlivosti, prevahy a slávy v Ježišovi Kristovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 2:12 – 13 (študijná Biblia); Príslovia 18:21; Marek 11:23

1.ročný Biblický plán: Rímskym 9:30 – 10:1 – 21 & Žalm 78

2.ročný Biblický plán: Efezským 6:21 – 24 & Izaiáš 58