Čítanie z dňa:  7.12.2019
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POROZUMENIE KRESŤANSTVA

Kto sa pripojí k Pánovi, je s Ním jeden Duch (1.Korintským 6:17).


Niektorí ľudia nemajú celkom jasné v tom čo je Kresťanstvo. Keďže nevedia kto sú, následne trpia krízou identity. Je to rovnaký dôvod prečo sú niektorí z nich chorľaví alebo ich postihne nemoc a tak vždy vyhľadávajú pozornosť lekára. Niekto sa môže zamyslieť „Hovoríš, že kresťania by nemali byť chorí?“

Áno, kresťania by nemali byť chorí! Kresťan disponuje večným životom a ten život je nadradený voči chorobe, chrabnutiu tela a smrti. Rovnaký život aký mal Ježiš v čase keď kráčal po zemi. Ježiš nebol nikdy chorý. Jedná sa o ten istý nadprirodzený život, ktorý je absolútne odolný pred infekciou a nemocu, a práve to je čo nám On dal. Aleluja! Teraz dokážeš lepšie pochopiť prečo v Markovi 16:17 – 18 povedal „A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: keby vypili niečo smrtonosné, neuškodí im.“ Sám Ježiš to tak povedal, pričom On nikdy nikomu neklamal.

Kresťan patrí do Božej triedy. Nejedná sa o obyčajného púheho nábožného človeka. Kresťanstvo nie je vôbec o náboženstve. Je to aktívny život Boha v ľudskej bytosti. Kresťanstvo znamená, živý Kristus v tebe; ide o reálny vzťah s reálnym a živým Kristom. V Kresťanstve je božský život Ježiša Krista vložený do teba; jedná sa o skutočný zážitok. Kristus, v momente tvojho znovuzrodenia, prebral svoj príbytok u teba.

Keď ti to raz svitne, každý deň svojho života budeš plný radosti! Apoštol Peter rozprával o radosti ktorú ako kresťania máme a vyžarujeme: neopísateľnú a plnú slávy. Prečo by tomu tak nebolo, keď si sa narodil za účelom vyjadriť a manifestovať slávu i spravodlivosť Krista? Prečo by tomu tak nebolo, keď si pripojený k Pánovi; neodlúčiteľný spolu s Ním?

Ako sa potom môže choroba, nedostatok, odradenie a depresia zabývať u teba ako niečo normálne? To sú veci akými trpia ľudia sveta, ale ty si predsa iný! Filipským 2:12 (Roháčkov) uvádza „ … s bázňou a s trasením pracujte na svojom spasení.“ Tvoje Kresťanstvo začne byť reálne keď ho začneš „žiť.“ Slovo nič nespraví pokiaľ ho ty nezačneš používať. Ty si ten kto má vypracovať veci, Jeho moc predsa funguje v tebe. Zmocni sa Slova a ži podľa neho. Tvoj život bude dokonalý a plný slávy.
VYZNANIE


Kristus je vo mne živý! Odkedy som povolaný do spoločenstva na Božej triede, nie som obyčajný. Každý deň prejavujem pulzujúci život Krista, uplatňujem prevahu nad chorobu, nemocou, neúspechom, nedostatkom a všetkým čo pochádza od diabla! Aleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 6:17; 1.Ján 5:11 – 13; 1.Korintským 1:9

1.ročný Biblický plán: Júdov & Daniel 9 – 10

2.ročný Biblický plán: Ján 18:19 – 27 & 2.Kronická 15 – 16