Čítanie z dňa:  8.01.2020
  Pastor Chris   

SĽUBY PODPORENÉ PRÍSUNOM

obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť (2.Peter 1:4).


Pojem „zásľúbenia“ ako vidíme v úvodnom čítaní sa odlišuje od všeobecnej definície ústneho alebo písomného záväzku. Zasľúbenie a povedať kamarátovi „Zajtra ti dám €200,000.00“ nie je to isté. V prípade, že zajtra z nejakého dôvodu nebudeš schopný naplniť svoj sľub, nemáš žiaden problém so zákonom hoci si dal niekomu slovo.

Na druhej strane ak s dnešným dátumom podpíšeš platobný šek v hodnote €200,000.00 a dotyčný ho zoberie do banky plynie z toho záväzok uhradenia platby. V takomto prípade dávaš niečo viac ako len prísľub. Ak bol tebou podpísaný šek bezcenný, je to klasifikované ako zločin a ten trestá zákon. Pri vydaní šeku dávaš banke inštrukcie uhradiť platbu v stanovenej hodnote. Takýto sľub musí byť podporený dostupnými peňažnými prostriedkami na účte.

Presne to isté mal na mysli apoštol Peter. Nehovoril o „prísľuboch“ do budúcnosti, ktoré čakajú na svoje naplnenie; nie! Hovoril o zasľúbeniach za ktoré niekto nesie zodpovednosť v prípade, že niečo z toho nebude splnené. Ide o prísľuby s garanciou a ty ich máš previesť do reality! To je dôvod prečo dokonalé zdravie, prosperita, život víťazstva, dominancia a sláva v Kristovi ako aj všetky iné požehnania evanjelia nie sú len obyčajné „prísľuby.“ Nepotrebuješ sa za tieto veci modliť ani očakávať ako sa v tvojom živote naplnia. Jedná sa o skutočnosť pre túto chvíľu. Sú pre teba dostupné k užívaniu už „TERAZ.“

Nikdy nehovor „Som chorý“, „mám prázdne vrecká“, „som slabý“ alebo „obávam sa.“ Všetko z toho je v protiklade s Božím životom a tvojím Božím charakterom. Hovor Božím jazykom, pretože patríš do nebeského slavína kde sa hovorí o nebeských realitách. Staň sa viac uvedomelý o svojom zaradení do Božej sféry života. Vo svojom duchu máš Jeho náturu a charakter. Nachádzaš sa v živom zväzku – neodlúčiteľnej jednote s Pánom. Sláva Jeho menu naveky!
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem že si ma urobil účastníkom na Božej triede. Teším sa úžasnému spoločenstvu a žijem triumfálny, víťazný, úspešný a slávny život v Kristovi, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 1:20 (študijná Biblia); 2.Korintským 7:1

1.ročný Biblický plán: Matúš 6:19 – 7:1 – 6 & 1.Mojžišova 20 – 22

2.ročný Biblický plán: Skutky 7:43 . 53 & Nehemiáš 12