Čítanie z dňa:  8.03.2016
  Pastor Chris   

Využívaj pomazanie

... veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás...“ (1.Ján 2:27).


Keďže si znovuzrodený, tak je v tvojom živote pomazanie Ducha Svätého. Toto pomazanie robí tvoj život nadprirodzeným! Si odlišný od zvyšku sveta. Tvoje slová majú moc, pretože si spojený s Božím druhom života.

Keď Mojžiš stál pred Červeným morom a Boh mu povedal: „Mojžiš, vystri svoju ruku nad vodu a rozdeľ ju,“ tak poslúchol Boha a vystrel svoju ruku nad more. V tej chvíli prestal byť Mojžišom - človekom; bol spojený s božskosťou. Prečo? Pretože keď natiahol svoju ruku, tak ruka Božia bola natiahnutá tiež. Keď hovoril slová, neboli to slová Mojžišove, ale slová Božie, pretože jeho slová boli pomazané Duchom Svätým.

Pomazanie Ducha Svätého je pre teba a v tebe, ak si znovuzrodený: „...veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás...“ Ak si prijal Ducha Svätého, toto pomazanie Božieho Ducha bude na všetkom, čo robíš. Toto znamená, že si požehnaný; pomazanie je vložené do všetkého, čoho sa dotkneš. Toto pomazanie ťa vedie a sprevádza. Toto pomazanie ťa robí úspešným bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete.

Ekonomika tohto sveta smeruje k úpadku, pretože je vedená, organizovaná v systéme padlého človeka. Takže keď počuješ o ekonomickom úpadku, neboj sa. Pomazanie ťa oddeľuje. Stúpaj vyššie tým, že budeš aplikovať duchovné princípy cez moc Ducha Svätého.

Nikdy nestrácaj vedomie o pomazaní v tvojom živote. Preto ho používaj pre svoje zdravie, vzdelanie, prácu, financie a pre každú oblasť svojho života. Nehovorím o nejakej nádobe s olejom alebo kúsku látky od kazateľa. Hovorím o skutočnej osobe Ducha Svätého a tvojom uvedomovaní si Jeho vnútornej zotrvávajúcej prítomnosti!
Vyznanie


Mám pomazanie od Toho Svätého! Toto pomazanie pracuje v mojom tele, financiách a vo všetkom, čo sa ma týka. Oddeľuje ma pre veľkosť a spôsobuje, že sa rozširujem a robím pokrok na každú stranu, na slávu Otcovu. Keď sú ľudia ponížení, ja som povýšený, pretože vo mne pôsobí moc Ducha Svätého! Nech je požehnaný Boh!


Rozšírené štúdium: Izaiáš 10:27; Lukáš 4:18

1-ročný plán: Marek 13; 4.Mojžišova 22-23

2-ročný plán: Skutky 25:13-27; Žalm 65-66