Čítanie z dňa:  8.04.2014
  Pastor Chris   

Poznať pravdu a mať vzťah s pravdou

„A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8:32).


Ježiš použil slovo „ginosko“ pre „poznáte“ v úvodnom verši a objasnil nám, že zjavené poznanie pravdy, ktoré máš je to, čo ťa vyslobodí. Avšak zjavenie bez účasti alebo zapojenia môže viesť ku sklamaniu. 1.Timoteovi 4:3 hovorí o tých, ktorí: „...veria a poznajú pravdu...“ Potom čítame v našom úvodnom verši: „A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ Tieto dve časti Písma v skutočnosti opisujú dve rozličné skupiny ľudí.

Ján 8:32 hovorí o tých, ktorí poznajú pravdu a následkom toho sú slobodní. Zatiaľ čo v 1.Timoteovi 4:3 apoštol Pavol hovorí o tých, ktorí potom, čo poznali pravdu a tak sa stali slobodnými získali väčšie zjavenie o pravde, ktorú predtým spoznali. Pavol v tomto verši použil pre slovo "poznajú" grécke slovo "epiginosko". Toto je druh poznania, ktoré spája toho, kto pozná niečo, s tým, čo spoznal.

Apoštol Pavol v úvodnom oslovení bratov v Kolosách v liste Kolosenským 1:6 nám dáva jasnejší obraz. Hovorí o evanjeliu, ktoré v nich prináša ovocie odo dňa, keď o ňom počuli a: „...poznali Božiu milosť v pravde.“ Slovo „poznali“ je znovu „epiginosko“; je to druh poznania, ktoré spája toho, kto pozná, s tým, čo vie. Je to poznanie s účasťou.

Sú niektorí, ktorí v tomto zlyhali a zostali sklamaní napriek všetkému, čo sa im zdalo, že vedia. Sú kresťanmi už dlho a vedia hovoriť o rôznych „prebudeniach“ a „hnutiach Ducha“, ktoré sa diali počas histórie cirkvi. Avšak ich životy nesvedčia o tom, že niečo poznajú. Takýto ľudia potrebujú mať vzťah s pravdou; potrebujú mať zjavenie s účasťou, jednotu s pravdou; to je to, čo bude v tvojom živote produkovať väčšie výsledky.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že si mi dal náhľad a porozumenie Tvojho Slova, ktoré je pravda. Čím viac Ťa poznávam, tým viac Ťa chcem poznať a milovať. Ďakujem Ti za výsadu, že mám s Tebou spoločenstvo; spoločenstvo, ktoré je zárukou môjho víťazstva, úspechu a prosperity na každý deň môjho života, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Timoteovi 4:1-5; Galatským: 5:1

1-ročný plán: Lukáš 11:37-54; Sudcov 5-6

2-ročný plán: Rimanom 8:20-28; Žalm 112-113