Čítanie z dňa:  8.05.2013
  Pastor Chris   

Slovo je tvojím životom

Povedal: Vezmite si k srdcu všetky tieto slová, ktoré vám dnes dávam na svedectvo a prikazujte svojim synom, aby zachovávali a uskutočňovali všetky slová tohto zákona. Pre vás to nie je prázdna reč, ale to je váš život a týmto slovom budete dlho žiť v krajine, do ktorej sa uberáte, aby ste ju zaujali, keď prejdete cez Jordán (5.Mojžišova 32:46-47).


Čím viac si oboznámený s Božím Slovom prostredníctvom štúdia a meditácie, tým viac si uvedomíš, že Slovo je viac, než len kniha pokynov. Slovo nám dáva inštrukcie a vedie nás, ale Slovo je viac, ako len sprievodca; je to tvoj život. Jób povedal: „...Vážil som si slová Jeho úst viac, ako potravu, ktorú potrebujem“ (Jób 23:12 angl. preklad). Porozumenie Božieho Slova ťa privedie k tomu istému záveru. Podobne ako Mojžiš uvidíš, že Slovo je tvojím životom. Niet divu, že Mojžiš poznal cesty Božie, zatiaľ čo Izraelci poznali len skutky Božie. Videli Božie Slovo ako prikázania, ktoré mali poslúchať, ale pre Mojžiša to bol život.

Božie Slovo je Božie zrkadlo, ktoré zobrazuje tvoj duchovný obraz. Zjavuje Boží pohľad na teba a to, ako ťa Boh vníma. Akú slávu a naplnenie zažiješ vo svojom živote, keď tvoj duch zoberie obraz toho, ako si zjavený v Slove! Keď si uvedomíš, že Božie Slovo ti bolo dané na to, aby odzrkadľovalo Boží obraz o tebe, to zmení tvoju perspektívu života.

Často hovorím: „Viem, kto som“, a to kvôli obrazu, vnímaniu a mentalite, ktorú mi dalo Božie Slovo. Vidím sa v Božom zrkadle – Jeho Slove - a podľa toho konám. Viď sa v Božom zrkadle a konaj podľa Slova. Mysli, hovor a konaj podľa toho; buď tým, čo Slovo hovorí, že si! Odmietni byť niečím iným, ako tým obrazom, aký vidíš v Slove. Satan, okolnosti a situácie sa ťa možno snažia od toho odkloniť, ale musíš odmietnuť všetky opačné názory! Drž sa len obrazu tvojho života, ktorí ti dáva Božie Slovo.
Vyznanie


Som tým, čo Boh hovorí, že som, mám to, čo hovorí, že mám. Som plný moci a sily, pretože Jeho schopnosť dnes pracuje vo mne. Vyhlasujem, že som viac ako víťaz, pretože Ten, ktorý je vo mne je väčší, ako ten, ktorý je vo svete.


Rozšírené štúdium: Jakub 1:25; 2.Korintským 3:18

1-ročný plán: Ján 4:1-26; 1.Kráľov 1

2-ročný plán: 1.Korintským 6:1-11; Príslovia 4