Čítanie z dňa:  8.06.2015
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

Porozumenie toho, čo znamená „Kristus v tebe“

... ktorým chcel Boh dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy (Kolosenským 1: 26 - 27).


V našom úvodnom verši apoštol Pavol odkrýva tajomstvo, ktoré bolo skryté generáciám od vekov; toto tajomstvo je „Kristus vo vás, nádej slávy.“ Čo to pre teba znamená? Musím o tom chvíľku uvažovať.

Na určitých miestach v Písme, kde je použité slovo „Kristus“, to môže odkazovať na Ježiša - Mesiáša. Na iných miestach to môže znamenať Cirkev, ktorá je Jeho telom: „Lebo ako telo je jedno a má mnoho údov, ale všetky údy tvoria jedno telo, aj keď ich je mnoho: tak aj Kristus“ (1. Korintským 12: 12). Ale v našom úvodnom verši slovo „Kristus“ neodkazuje na Cirkev alebo osobu Ježiša; ale odkazuje na pomazanie na človeku Ježišovi, ktoré Ho robí iným. „Kristus" v skutočnosti znamená „Ten pomazaný". Všimni si, že to nie je „niekto pomazaný“, ale je to Ten jeden pomazaný. Sláva Bohu!

Keď hovorí: „Kristus vo vás, nádej slávy,“ hovorí o pomazanej osobe Krista Ježiša. Inými slovami hovorí: „Toto pomazanie v tebe je nádej slávy.“ Ježiš v tebe nežije ako človek; ten je v nebi. Hoci môžeš hovoriť: „Ježiš je vo mne“; je to všeobecná terminológia, pretože človek Ježiš vystúpil do neba a je posadený po pravici Boha. Ale Duch Svätý prináša Jeho prítomnosť a robí dnes Jeho pomazanie známym a dostupným pre teba. Takže Kristus je v tebe, ale nie je to človek Ježiš.

Takže toto je to tajomstvo: všetko, čo reprezentuje charakter a prirodzenosť Ježiša ako človeka - Jeho život, moc, múdrosť, vznešenosť, sláva a milosť, to všetko je v tebe. Premýšľaj o tom a maj to vedomie, že „Kristus je v tebe“. Upri svoju pozornosť na túto pravdu; zameraj na to svoju myseľ, lebo toto nie je náboženstvo!
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti za to, že Kristus, Ten Pomazaný, a Jeho pomazanie žije vo mne; všetko, čo Jeho pomazanie reprezentuje - Jeho život, moc, sláva, múdrosť, spravodlivosť a milosť, sú vyjadrené vo mne a cezo mňa! Kristus vo mne je moja istota pre slávny, prosperujúci a víťazný život, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené čítanie: Galatským 2: 20; 1. Ján 2: 27

1-ročný plán: Ján 21; 1.Kronická 26-29

2-ročný plán: Marek 15:33-47; 5.Mojžišova 6