Čítanie z dňa:  8.08.2018
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

BUĎ SI VEDOMÝ O HOJNOSTI A PRÍSUNE

A Boh je schopný dopraviť všetku milosť (každú priazeň a pozemské požehnanie) v hojnosti k tebe, aby si vždy a za každých okolností a nech je potreba akákoľvek bol sebestačný [vlastnil dostatočne veľa bez potreby na pomoc, alebo podporu a stále dokázal dať na každé dobré dielo a charitatívne venovanie] (2.Korintským 9:8 ang AMPC).


Ako Kresťan nikdy nevyslov zo seba stanoviská ako „Veci sú drahé. Musíme uťahovať opasky. Ak toľko dám, alebo miniem potom mi nič neostane.“ Mať takéto myslenie znamená umiestniť sa do pozície nevýhody a finančného nebezpečenstva. Nikdy nerozprávaj nedostatok, pretože ty si potomok Abraháma a všetky veci v Kristovi sú tvoje: „A ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, dedičia podľa zasľúbenia“ (Galatským 3:29).

Boh chce, aby si žil na tom najvyššom stupni duchovného uvedomenia, kde máš svoje duchovné oči otvorené k videniu ako celý svet patrí tebe. Pritom ako sám seba vedome rozvíjaš v Božom Slove, uvedomíš si ako ti Pán už všetko dal ohľadne života a zbožnosti. Uplatni si nárok na svoje imanie kráčaním vo svetle Jeho Slova.

Kráčaj v praktickom vedomení čo Slovo hovorí o tvojom Kráľovskom majetku, právach a privilégiach v Kristovi Ježišovi. Deklaruj „Pán je môj pastier; a tak odmietam mať nedostatok. Dvere príležitostí sú pre mňa otvorené. Som požehnaný a všetky moje potreby sú hojne suplované podľa Božieho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“

Božia vôľa a istota života hojnosti do akej ťa Hospodin povolal je jasne odhalené v našom otváracom verši. On chce všetku milosť – každú priazeň a pozemské požehnanie – doručiť k tebe v hojnosti, aby si mohol vžy a za každých okolností a nech je potreba už akákoľvek, ostať sebestačný, vlastnil dostatok kedy nepotrebuješ pomoc či potrebu a vieš poskytnúť v hojnosti pre každé dobré dielo a charitatívny dar.

Uver, potvrď a maj vedomie ako tvoj život v Kristovi je o jednom nekonečnom prísune a hojnosti. Nauč sa čo Slovo hovorí ohľadne Božieho finančného plánu pre Jeho deti: o desiatkoch a daroch (ofera), sejbe a žatve, dávaní a prijímaní naspäť. Precvičuj ich a uvidíš ako sa Božie požehnania v tvojom živote znásobia.
MODLITBA


Drahý Pane, Ty si môj Pastier; preto nikdy nemôžem byť v núdzi! Kráčam vo svetle mojej prosperity; mám prístup k neopísanému bohatstvu! Nedostatok a potreba nepredstavujú súčasť môjho života, pretože všetky veci sú moje v Kristovi Ježišovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: 2.Korintským 8:9; Filipským 4:19; Žalm 23:1

1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1 – 24 & Žalm 79 – 81

2.ročný Biblický plán: Filipským 1:1 – 8 & Izaiáš 59