Čítanie z dňa:  8.08.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

VYHÁŇAJ DIABLOV VO SVOJOM NÁRODE

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží (2.Korintským 4:3 – 4).


V týchto časoch vnímame v mnohých mestách aktivity démonov ako prebujnené v snahe zastaviť ľudí od prijatia evanjelia. Časť nášho predmetného verša uvádza „ ... V nich zatemnil boh tohto sveta myseľ neveriacich ...“ To je satan vo svojej práci; on je boh tohto sveta pričom v rôznych národoch má svoju agendu v snahe zastaviť ľudí od prijatia evanjelia.

Keď v niektorých mestách, aj napriek ráznemu kázaniu evanjelia, spozoruješ pri ľuďoch spomalenú reakciu na výzvu k spáse, sprav čo povedal Ježiš: vyžeň diablov (Marek 16:17). Vyžeň ich von z miest, dedín, komunít a národov pritom ako sa horlivo modlíš v Duchu. Pokiaľ nezakročíš a nedáš stopku pred týmito démonmi, budú aj naďalej pokračovať s pustošením a postarajú sa, aby obyvatelia týchto miest boli menej a menej náchylní voči evanjeliu. Vďaka však patrí Bohu! My disponujeme autoritou v mene Ježiš vypudiť a vyvlastniť ich od zdržiavania sa nad našimi regiónmi a následne prideliť spustošené dedičstvá. Máme právo udeliť anjelom regióny, ktoré do oného času trpeli nedostatkom Božieho Ducha.

Nezáleží na tom čo sa zmocnilo mesta, alebo národa tam kde žiješ, ani čoho sa držia démoni v životoch ľudí na konkrétnom mieste; vyžeň ich preč! Keď tak urobíš, srdcia mnohých ľudí sa na týchto miestach otvoria pre radostné prijatie evanjelia a začnú tak venovať pozornosť na volanie k spáse.

Nech sa práve toto stane tvojím životným dielom, aby evanjelium Ježiša Krista mocne rástlo a prevládalo tam kde žiješ. Nech v tvojom meste, lokalite a krajine vzplanie túžba po Jeho spravodlivosti, prinúti ťa k modlitbe príhovoru a tak prelomoší reťaz poviazania nad životmi ľudí; nech to znamená pre teba úplne všetko.
MODLITBA


Ďakujem požehnaný Otec, lebo všetky národy sú tvoje. Prehlasujem meno Ježiš nad každým mestom, každým národom a každou vládou. Moc nepriateľa je prelomená nad mestami i národmi sveta. Evanjelium mocne rastie a úžasne víťazí, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 19:11 – 20; Marek 16:15 – 17

1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1 – 24 & Žalm 79 – 81

2.ročný Biblický plán: Filipským 1:1 – 8 & Izaiáš 59