Čítanie z dňa:  8.08.2021
  Pastor Chris   

NASLEDUJ PRÍKLAD MAJSTRA

a povedal im: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! (Matúš 4:19).


Všetko o tvojom živote by sa malo sústrediť okolo vyhrávania ľudí pre Ježiša Krista; pre kresťana niet vyššej priority ako je táto. Sám Pán Ježiš bol majster v získavaní duší. V Jánovi 4:6-42 pri studni v Samárii postretol istú ženu pričom ju zapojil do dialógu. Žena si prišla zo studne nabrať vodu. K tomu, aby získal jej pozornosť, Pán zahájil konverzáciu vo veci ktorá bola pre ňu dôležitá – reč bola o vode.

Po získaní pozornosti tejto ženy, Pán jej svedčil, ona uverila išla a rozpovedala všetkým o svojom stretnutí s Kristom. Matúš 4 rozpovedá ďalší krásny príbeh o tom ako Ježiš kráčal na pobreží Galilejského jazera, keď tam uvidel dvoch bratov, rybárov: Šimona Petra a jeho brata, Ondreja. Povedal im „ ... nasledujte ma a urobím vás rybármi ľudí“ (Matúš 4:19).

Majster vždy vedel ako zapojiť iných ľudí do konverzácie s predmetom ktorý im bol nejako príbuzný v snahe svedčiť im. Ak si uvažoval nad tým ako angažovať ľudí do debaty- s cieľom uviesť ich do Krista, napodobni stratégiu Majstra. Všimni si čo ich zaujíma a podľa toho iniciuj samotný rozhovor.

Môžeš sa ich opýtať nech ti vysvetlia niečo o tej knihe ktorú držia v ruke, alebo o magazíne z ktorého práve čítajú, zatiaľ ako ty s nadšením počúvaš. Ak to urobíš, je pravdepodobné že aj oni ti budú venovať rovnakú pozornosť keď im začneš svedčiť.

Samozrejme sú chvíle kedy ti Pán poskytne špecifické inštrukcie o niekom komu potrebuješ svedčiť. V tom čase nevyjednávaj; choď hneď do toho a nasleduj tak ako ťa Pán vedie. Čokoľvek ti povie alebo k čomu ťa inšpiruje v tom čase a na tom mieste urob tak. V Žalmoch 81:10 povedal „ ... Otvor si naširoko ústa, ja ich naplním.“ Vždy maj odvahu a Pán poctí Jeho Slovo v tebe a skrz teba.
MODLITBA


Požehnaný Otec, ďakujem za Ducha Svätého, ktorý žije vo mne a robí ma schopným správcom i služobníkom Kristových tajomstiev. Naplno využívam príležitosti aké sa mi dnes naskytnú kázať Krista k ľuďom, ktorých si predurčil na prijatie spásy cez mňa; sú obrátení z tmy do svetla a stoja v Tvoje spravodlivosti, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 9:16; Skutky 17:22-34

1.ročný Biblický plán: Rímskym 11:1-24 a Žalmy 79 – 81