Čítanie z dňa:  8.09.2013
  Pastor Chris   

Múdrosť, poznanie a porozumenie

Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním napĺňajú sa komory, všelijakým vzácnym a milým imaním (Príslovia 24:3-4).


Náš úvodný verš zdôrazňuje múdrosť, porozumenie a poznanie ako tri dôležité zložky potrebné na budovanie úspešného života. Hovorí, že s múdrosťou sa buduje „dom“; tento dom by mohol byť prirovnaný k tvojmu životu, podnikaniu, kariére alebo rodine. A pokračuje to ďalej, keď sa hovorí, že akonáhle je už postavený, tak sa upevňuje rozumnosťou (porozumením) a potom poznaním, známosťou prinášaš do neho bohatstvo.

Často vidíš ľudí, ktorých životy sú akoby "vykĺbené". Sú frustrovaní a nešťastní z jednoduchého dôvodu, a to je nedostatok múdrosti. Niektorí iní sa majú snáď dobre vo svojej práci alebo kariére, ale sú nenaplnení, pretože ich rodiny sú v zmätku. Prečo? Lebo majú nedostatok porozumenia. Je to porozumenie, rozumnosť, s ktorou sa vytvára a upevňuje rodina. Majú dosť múdrosti na to, aby rodinu začali, ale chýba im rozumnosť na to, aby ju vybudovali.

Iní majú dosť múdrosti a rozumnosti, aby usporiadali svoje rodiny alebo podnikanie správne, ale nemajú požadované poznanie o tom, ako mať nepretržitý pokrok od slávy do slávy. Múdrosť, rozumnosť a poznanie musia ísť spolu, sú potrebné pre život úspechu, prosperity a naplnenia vo všetkom. Príslovie 4:7 (angl. preklad) hovorí, že múdrosť je základná vec, je to tvoj kapitál: „Múdrosť je základná vec, preto získavaj múdrosť a so všetkým svojím imaním získavaj porozumenie.“ Všimni si, že sa to nezastavilo pri tom, aby sme sa tešili zo získania múdrosti. Ide to ďalej a hovorí: „...so všetkým svojím imaním získavaj porozumenie.“ To nám dáva poznať, že porozumenie je práve tak dôležité.

Potom v Prísloví 15:5 sme upozornení na to, aby sme neopovrhovali káznením (v angl. preklade poznanie), lebo kto pohŕda poznaním (káznením), je blázon. Múdrosť, poznanie a porozumenie prichádza cez Slovo: „Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha (porozumenie)“ (Príslovie 2:6). Potrebuješ všetky tri zložky, aby si bol efektívny a žil nevšedný život úspechu, autority, víťazstva a dokonalosti, ktorý pre teba určil Boh.
Vyznanie


Ďakujem Ti drahý nebeský Otec za to, že mi dávaš Ducha múdrosti, porozumenia a poznania, ktorý ma uschopňuje, aby som konal múdro vo všetkých záležitostiach života. Žijem naplno Boží život, rastiem v milosti a narastám v múdrosti a porozumení, a to prostredníctvom Ducha a cez poznanie Tvojho Slova, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 8:1-14

1-ročný plán: 2.Korintským 7:2-16; Príslovia 22-23

2-ročný plán: Lukáš 21:29-38; 1.Samuelova 27