Čítanie z dňa:  8.09.2020
  Pastor Chris   

SME PÚTNIKMI NA ZEMI

Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; ale že nie ste zo sveta, lež ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí (Ján 15:19).


Za čias Ester boli Židia zabývaní v cudzej zemi a cítili sa tam celkom pohodlne; na území ich vlastného zajatia. Tešili sa slobode a žili tam komfortne až pokým Hámán, jeden vplyvný no skazený to muž v kráľovstve (takisto priateľ kráľa), nemal za lubom ich vyhubiť.

Kráľovná Ester, až do chvíle obdržiana dojímavej správy od jej strýka Mordechaja, prvotne vôbec neregistrovala Hámánovú nenávisť a jeho snahy zničiť Židov. Bol to až Mordechaj, kto jej opísal tento plán zlomyselnej intrigy. Ester rýchlo zasiahla a zavolala na modlitbu i pôst naprieč celým krajom (Ester 4:16). Samozrejme, že Boh vypočul túto modlitbu a vyslobodil ich z rúk zlosyna Hámána.

Niekedy sa môžeš tešiť slobode až zabudneš, že sa nachádzaš v „cudzej zemi“; si pútnikom na zemi. Stalo sa to mnohým ľuďom; viac sa zamerali na cestu ako na samotnú cieľovú destináciu. Niektorí kresťania ostali príliš uspokojení (samoľúbni bez preukázania kritického hlasu k sebe), dali sa uniesť vecami tohto sveta čo vyustilo k neschopnosť koncentrácie. Ježiš povedal „Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale utrpí škodu na svojej duši“ (Marek 8:36).

Dovoľ svojmu srdcu byť na Pánovi; nech tie záväžnejšie veci Kráľovstva ťa inšpirujú k skutkom. Získavaj duše. Ostaň bdelý a modli sa ako povedal Ježiš. Modli sa za svoj národ, aby evanjelium malo slobodný priebeh a bolo prijaté medzi ľuďmi.

Existujú niektoré národy, kde evanjelium pred rokmi rozkvitalo, ale dnes tie isté národy nedovoľujú kázať evanjelium a kresťania sú tam pod veľkým prenasledovaním. Čo sa stalo? Odpoveď je jednoduchá: kresťania v tých krajinách nespravili čo povedal Ježiš: „Bdejte a modlite sa ...“ (Matúš 26:41).

Musíme pamätať na náš účel; dôvod našej existencie tu na zemi a tiež fakt, že sme tu len na určitý čas. Sme ambasádori pre Krista, vyslaní z neba. Preto ako uvádza Biblia „ ... hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi” (Kolosenským 3:1 – 2).
VYZNANIE


Pochádzam z hora a som si toho vedomý. Dvere príležitostí pre cirkevnú službu sú otvorené po celom svete. Božím deťom je udelená reč bez prekážok ohlasovať Kristove evanjelium, v moci a účinnosti. Amen.


Rozšírené štúdium: Skutky 26:16; Kolosenským 4:2 – 4; Židom 11:13

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 7:2 – 16 & Príslovia 22 – 23

2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:1 – 10 & Jeremiáš 26