Čítanie z dňa:  8.12.2019
  Pastor Chris   

NEHRAJ HRY SO SVOJIM KRESŤANSTVOM

Len sa držte toho, čo máte, kým neprídem! (Zjavenie 2:25).


Jedna z vecí pre ktorú sa musíš rozhodnúť je byť veľmi seriózny so svojim Kresťanstvom. Neznevažuj duchovné veci ani sa nehraj s Duchom. Niektorí ľudia sa stanú tak svetskí a nedbanliví v duchovných veciach až si neuvedomia moment keď vykročia od Boha a Jeho plánu pre ich osobné životy.

Je to podobné čo sa prihodilo Saulovi, kráľovi Izraela. Zašiel príliš ďaleko v tom nesprávnpm smere až nakoniec sa aj prorok Samuel prihováral za neho, no Boh i tak riekol „Netreba. Našiel som niekoho iného kto ho nahradí“ (čítaj 1.Samuel 16:1). Boží plán bol, aby Saul mal večnú dynastiu v Izraeli, on to však celé stratil a získal ju Dávid.

Príbeh Ezáva je ďalším z dieľne tých bolestivých. Biblia uvádza „aby nikto nebol smilníkom alebo bezbožníkom ako Ézav, ktorý si za jeden jediný pokrm predal prvorodenstvo“ (Židom 12:16). Aké je to smutné! Neskôr, keď sa pokúšal o získanie rovnakého požehnania aké predtým znesvätil, Biblia v Židom 12:17 uvádza „ … bol zavrhnutý, a hoci ho so slzami hľadal, nenašiel možnosť pokánia.“ Jeho slzy neurobili žiaden rozdiel; bolo už príliš neskoro. Toto sa stáva mnohým ľuďom.

Predstav si brata, ktorý bol lídrom skupinky alebo viedol Biblické hodiny. Niekto v cirkvi ho urazí a on sa nahnevá až tak, že zanechá zodpovednosť viesť svojich členov a študentov. Nakoniec sa rozhodne, že už viac nebude ani členom zhromaždenia. To je naozaj zlé.

Židom 12:15 hovorí „Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej; aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili.“ Nedopusť aby horkosť alebo hnev zabránili od naplnenia tvojho určenia v Kristovi. Rozhodni sa žiť v Slove a podľa Božieho Ducha. Nasleduj duchovné inštrukcie a ostaň nadšený zo svojej služby v Božom dome.
MODLITBA


Drahý Otec, ďakujem za tvoju milosť pracujúcu vo mne, aby som činil na tvoju vôľu a naplnil moje určenie. Svoje preteky bežím až po záverečnú čiaru. Zameriavam celú moju energiu byť všetkýn k čomu ma Ježiš Kristus zachránil i predurčil stať sa, v Ježišovom mene. Amen


Rozšírené štúdium: 2.Jánov 1:8; 1.Korintským 15:58; 2.Peter 1:10;

1.ročný Biblický plán: Zjavenie 1 & Daniel 11 – 12

2.ročný Biblický plán: Ján 18:28 – 40 & 2.Kronická 17 – 18