Čítanie z dňa:  9.02.2016
  Pastor Chris   

Uveď vo svojom živote do činnosti Jeho požehnania

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním (Efezským 1:3).


Častokrát ľudia hovoria: „Čakám na Pána, aby urobil pre mňa to a to.“ A tým myslia, že očakávajú, že On niečo „urobí“ pre nich. Ak je niečo, na čo čakáš, aby Boh pre teba urobil, tak by som ti rád oznámil - Boh čaká na teba, aby si niečo urobil a spôsobil tú zmenu, po ktorej túžiš! Náš úvodný verš nehovorí, že Boh nás požehná, ale hovorí, že Boh nás požehnal! Toto je úžasná skutočnosť a najkrajšie na tom je, že nie sú k tomu pridané žiadne podmienky. Ty už si požehnaný.

Sú dve veci, ktoré treba porozumieť z tohto verša. Po prvé to, že duchovné ovláda fyzické; to znamená, že ak ťa požehnal všetkým duchovným požehnaním, potom si požehnaný aj všetkým pozemským požehnaním! Menšie je obsiahnuté vo väčšom. Druhá vec je, že čo sa týka Boha, tak všetko, čo potrebuješ k tomu, aby si mal slávny a výnimočný život, ti už bolo dané.

Žiaľ mnohí si to neužívajú. Existujú nesmierne požehnania, ktoré nám patria v Kristovi Ježišovi, ale mnoho ľudí si nie je nevedomých tejto skutočnosti. Neexistuje nič, čo by ti Boh zadržiaval! Neexistuje nič, čo by pre teba mal urobiť, pretože už všetko urobil. Od teba sa očakáva, že budeš konať podľa Jeho Slova a urobíš vo svojom živote reálnym to, čo pre teba už Boh urobil.

2.Kráľov 7:1 nám hovorí niečo veľmi poučné. Elizeus spolu so všetkými Izraelcami a Izraelským kráľom čakali na Boha, že niečo urobí a zmení hospodársku situáciu Izraela. Avšak nič sa nestalo, až kým Elizeus nepovedal Slovo: „Vtedy Elízeus povedal: Počujte slovo Hospodinovo: Takto vraví Hospodin: Zajtra o tomto čase bude v samárskej bráne sea jemnej múky za šekel, dve sey jačmeňa za šekel.“ Keď urobil toto prehlásenie, ekonomika národa sa zmenila v priebehu dvadsaťštyri hodí, presne tak, ako povedal!

Prevezmi svoj život prostredníctvom Božieho Slova vo svojom srdci a vo svojich ústach! Takto aktivuješ Božie požehnania vo svojom živote.
Vyznanie


Som Abrahámovým semenom narodeným na to, aby som vo svete kraľoval a vládol! Chodím v hojnosti, pretože všetky veci sú moje! Môj život je svedectvom o Božej milosti, sláve a veľkosti. Nielenže som požehnaný, ale som aj rozširovateľom Božích požehnaní a Božej dobroty. Halleluja!


Rozšírené štúdium: 1.Korintským 3:21; 2.Peter 1:3

1-ročný plán: Matúš 26:57-75; 2.Mojžišova 36-37

2-ročný plán: Skutky 16:19-28; Žalm 7-8