Čítanie z dňa:  9.03.2017
  Pastor Chris   

POŽEHNANIA A VÝSADA MODLITBY

„A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať“ (Lukáš 18:1).


Víťazný a triumfálny život, ktorý nám Boh pripravil a chce ho pre nás v Kristovi, nie sú reálne možné bez modlitby. Biblia hovorí: „…Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého.“ (Jakub 5:16). Kresťania, ktorí nevyužívajú požehnania a výsadu modlitby, sa v živote ľahko stanú obeťami. Modlitba je výsadou ako aj právom, ktoré sme dostali, aby sme mohli osloviť vo viere Otca skrze Jeho Slovo a Ducha Svätého. Možnosť, byť s ním v spoločenstva je niečím, čo Otec chce, aby sme sa vždy využívali.

Ježiš povedal v Lukášovi 18:1 (angl. KJV): „ … ľudia by sa mali vždy modliť a nepoľavovať.“ Nasledujúce podobenstvo, ktoré rozpovedal, kladie dôraz na spojitosť ktorú máme s Otcom v našej stálej komunikácii, ktorá buduje vieru. Je to jeden z prekrásnych prínosov modlitby okrem toho, že podnecuje tvojho ducha. Potrebuješ byť modliacim sa Kresťanom a nie „Kresťanom, ktorý sa naňho iba hrá“. Zober svoj modlitebný život a zvyk modliť sa, vážne.

Modlitba nie je ničím, čo robíš keď si v úzkych. Práve vtedy ju veľa ľudí stratilo. Vnímajú modlitbu ako cestu, ako žiadať od Boha veci. Avšak spoločenstvo – hlboká komunikácia s Duchom – predstavuje oveľa hlbší zámer modlitby. Keď sa zaviažeš tráviť čas v spoločenstve s Pánom, budeš vždy v súlade s Duchom Svätým. Jeho vôľa a zámer ti budú jasné.

Sila a dosah modlitby sa nenachádza až tak v jej vypočutí, ako v dopade, ktorý má na nášho ducha. Pochop, že Boh ťa počuje skôr ako začneš prosiť o niečo v modlitbe. Avšak na modlitbe je niečo, obzvlášť na modlitbe v jazykoch, čo má vplyv na tvojho ducha a rozžiari ho. Keď sa často modlíš v jazykoch, vnútri sa prejaví Božia sláva a spôsobí, že budeš konať s Božou múdrosťou
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za výsadu modlitby a obrovské požehnania a dopad, ktorý zo sebou prináša do môjho ducha. Môj duch má v spoločenstve s tebou schopnosť poznať a kráčať v tvojej dokonalej vôli a prejavovať dokonalosť vo všetkom čo robím v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1. Korinťanom 14:14 -15; Júdovi 1:20

1. ročný Biblický plán: Marek 14:1 – 26; Numeri 24 – 26

2. ročný Biblický plán: Matúš 21: 18 – 32; Exodus 18