Čítanie z dňa:  9.03.2018
  Pastor Chris   

SVETLO A SMEROVANIE

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom (Žalm 119:105).


Žiaden človek čo pozná a žije podľa Božieho Slova neostane zmätený v živote; Slovo poskytuje svetlo a ukazuje smer. Ak máš v sebe Božie Slovo potom vieš kam ideš; tvoj život má zmysel; tvoja cesta sa uberá jediným smerom dopredu a nahor. Božie Slovo symbolizuje lampu, ktorá svieti na tvojej ceste a naviac vyžaruje lúč pre usmernenie.

Žalm 119:130 uvádza „Výklad Tvojich slov osvecuje a prostých robí rozumnými.“ Takýmto štýlom rozprával Dávid k Bohu. Niet divu, že bol skutočne sprevádzaný a vedený Hospodinom; on zosobňoval nadprirodzený úspech. Počas Dávidovho kraľovania, Izrael nikdy nestratil žiadnu z bitiek s výnimkou jednej avšak do tej nebol Dávid zapojený. On vedel ako konzultovať s Bohom, dokázať prijať svetlo a smerovanie od Ducha.

Nehraj hádanku so svojim životom; prijmi svetlo a smerovanie od Pána cez Jeho Slovo. Medituj nad Svätým Písmom; takým spôsobom sa Slovo premieša s tvojim duchom výsledkom čoho sa dostaví to správne svetlo pre teba. Ak Božie Slovo do teba nevstúpi, v tvojom duchu sa jednoducho nebude nachádzať svetlo. Ľudia bez precíznych vedomostí Božieho Slova sa môžu jedine ponoriť do nekonečnej tmy.

Biblia opisuje Slovo „ ... však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet“ (Ján 1:9). Bez Božieho Slova budú tvoje rozhodnutia urobené v temnote a také rozhodnutia dokážu vyprodukovať jedine viac temnoty čo urobí zo života človeka labyrint plný neistoty, zmätku a absolútnej frustrácie.

Boh ti dal Jeho Slovo na osvietenie tvojej cesty a tiež ako aj lampáš do tmy. Ježiš povedal „ … Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života“ (Ján 8:12). Pod tým svetlom nevidíš žiadne tiene. Chudoba, choroba, nemoc, smrť, zlyhanie a neschopnosti znázorňujú tiene; ani jedno z nich neexistuje pod svetlom Božím.
MODLITBA


Božie Slovo sa pevne nachádza v mojom srdci a preto aj ostáva zaplavené so svetlom; moja cesta je kontinuálne osvetlená. Kráčam na predurčených cestách; žiaden z mojich krokov sa nepošmykne a naviac nevkročím do žiadneho zmätku, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: Príslovia 20:27; Matúš 6:22 – 23; 1.Ján 1:5 – 7

1.ročný Biblický plán: Marek 14:1 – 26; Numeri 24 – 26

2.ročný Biblický plán: Skutky 26:1 – 11; Žalm 67 – 68