Čítanie z dňa:  9.06.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

ROZOZNAJ V SEBE KRISTA

Modlím sa, aby cez vieru si Kristus urobil domov vo vašich srdciach; mali ste hlboké korene a pevné základy v láske a tak boli mocní chopiť sa myšlienky (Efezským 3:17 ang WNT).


Niektorí kresťania, výsledkom neznalosti Slova, spievajú piesne nesúladné s Novým Zákonom. Ako príklad môžeme uviesť „Duchu Svätý padni čerstvo na mňa.“ Spievať niečo podobné nedáva žiaden zmysel, pretože Duch Svätý žije v tebe. Keďže sa nenachádza v nebi, odkiaľ by potom mal „padať“?

Pri spievaní chváľ je ľahké nechať sa uniesť emóciami i plačom, mysliac si, že ide o požehnanie. Pravda je však taká, že z podobných piesní ako sme videli hore neplynie požehnanie. Skôr naopak, takéto texty piesní vytvárajú určitý druh neviery, ktorý ide ťažko vylieči, výsledkom čoho viera slabne a stáva sa menej a menej efektívna.

Ako sa kresťan môže pýtať Ducha Svätého na nové zostúpenie ak je Duch Svätý s nami a navždy v nás? Ježiš povedal „A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky” (Ján 14:16). Odo dňa Jeho príchodu na deň Turíc, Duch Svätý nás nikdy neopustil ani sa nevrátil späť do neba. Pre telo Kristovo Je naozaj bolestivé vidieť Božie deti hľadať to čo už majú.

Máme možnosť vidieť spojitosť s tým čo sa modlil apoštol Pavol v dnešnom úvodnom verši: „Aby Kristus vo viere prebýval vo vašich srdciach...“ Možno sa čuduješ „Neprebýval Kristus predsa v ich srdciach?“ Všimni si nepovedal „v našich srdciach“ čo naznačuje, že sa modlil za duchovne nedospelých v Kristovi.

Takto sa modlíme za mladých obrátencov, ktorí ešte nerozoznali v sebe prebývajúceho Krista. Smutné je ako mnohí, vrátane tých čo sú kresťania už dlhý čas, dnes ešte stále potrebujú modlitbu a to len preto, že nerozoznali v sebe prebývajúceho Krista. Stále hľadajú toho, ktorý je priamo v ich vnútri. Túžia, aby niečo dorazilo z neba; pritom všetko za čo prosia im už bolo udelené (2.Petrov 1:3). Kolosenským 1:27 hovorí „Kristus v tebe, nádej slávy.“ Uznaj Ho v sebe. Aleluja!
VYZNANIE


Kristus je udomácnený a usadený v mojom srdci vo viere a teraz vo mne žije. Všetko o Kristovi sídli v mojom duchu. Žijem nadprirodzený život úplne prirodzene, pretože Krista mám v sebe. Odkedy sa v mojom srdci nachádza vedomie o Jeho svetle, už viac nekráčam v tme. Som uvedený na chodník spravodlivosti, kde naplním svoje určenie v Pánovi. Aleluja!


Rozšírené štúdium: Efezským 3:17 – 19 (študijná Biblia); Kolosenským 1:26 – 27; 2.Korintským 6:16

1.ročný Biblický plán: Skutky 1:1 – 26 & 2.Kronická 1 – 4

2.ročný Biblický plán: 2.Korintským 1:1 – 11 & Kazateľ 9 – 10