Čítanie z dňa:  9.09.2020
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  Pastor Chris   

POZOR NA FALOŠNÝCH UČITEĽOV

ALE TAKISTO [v tých dňoch] povstanú medzi ľuďmi falošní proroci, podobne ako budú medzi vami falošní učitelia, ktorí nepatrne a potajomky uvedú kacírske doktríny (ničivé bludy a názory) dokonca budú popierať a neuznávať Majstra, ktorý ich vykúpil, prinášajúc na seba rýchlu záhubu (2.Peter 2:1 ang AMPC).


Rovnakýn spôsobom ako v Božom dome nachádzame falošných bratov a falošných prorokov vyrábajúcich len problémi, takisto existujú aj falošní učitelia. Podobní ľudia si pripisujú službu učenia, hoci neboli povolaní byť učiteľmi a tým sa vystavujú démonom ako aj propagovaniu falošných doktrín. Chybne poučujú a to je obyčajne inšpirované klamlivým duchom.

Tak napríklad niektorí falošní učitelia vyučujú, že už nastal príchod Krista čím zavádzajú a mýlia ľudí. Niektorí ďaľší tvrdia o tom ako služba Ducha Svätého skončila s apoštolmi. Iní zas prichádzajú s interpretáciou snov, rozprávajúc ľuďom ako rôzne polohy spánku majú vplyv na ich sny a dávajú výklad o účinkoch jedenia počas sna.

Nájdu sa dokonca aj takí čo zachádzajú ešte ďalej s tvrdením ako príbuzný v rodine je údajne zodpovedný za tvoje životné problémi čím vlastne vyrábajú nepriateľov v rodinách. A predsa Biblia nám hovorí ako nebojujeme proti telu a krvi (Efezským 6:12). Smutné je, že niektorí ľudia boli oklamaní falošným učením podobného druhu.

Naozaj nám to pripomína slová Ježiša, keď povedal „ ... Blúdite, pretože nepoznáte Písmo …” (Matúš 22:29). Snaž sa poznať Slovo sám pre sebe a nikto ťa neoklame. Urob štúdium Písma prioritou vo svojom živote. Duch Svätý otvorí tvoje srdce do Jeho pravdy i Jeho vôle a ty tak môžeš overiť všetky fakty (1.Tesalonickým 5:21), otestovať každého ducha (1.Jánov 4:1) a správne rozdeliť slovo pravdy (2.Timoteovi 2:15).
MODLITBA


Vzácny Otec, ďakujem za tvoje Slovo s ktorým navigujem moju cestu naprieč životom. Som oddaný k tvojmu Duchu. On je moja garancia života neobmedzenýh potenciálov a nekonečných možností. Nemôžem byť oklamaný. Vo svojom živote napĺňam tvoj účel Pane. Som dobre oboznámený s tvojím Slovom, ktoré je mi svetlom i spásou, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2.Petrov 2:3; 1.Timoteovi 4:1 – 2

1.ročný Biblický plán: 2.Korintským 8 – 9 & Príslovia 24 – 26

2.ročný Biblický plán: 2.Tesalonickým 2:11 – 17 & Jeremiáš 27