Čítanie z dňa:  9.10.2019
  Pastor Chris   

EVANJELIUM ŽIVOTA A SPRAVODLIVOSTI

Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru … (Rímskym 1:16 – 17).


Z nášho otváracieho verša si všímame ako evanjelium Ježiša Krista predstavuje Božiu moc na vynesenie hriešnikov z hriechu a uvedenie ich do života spravodlivosti. Jeho spravodlivosť je odhalená v evanjeliu. Mimo evanjelia neexistuje pre človeka iná cesta ako byť uvedený do Božej spravodlivosti, pochopiť a prijať ju.

Preto evanjelium Ježiša Krista je evanjeliom spravodlivosti. Čo je spravodlivosť? Je to charakter Boha, a ten si prijal pri novom narodený, pričom ide o jeden z najdôležitejších darov od Boha (Rímskym 5:17). Naviac nám Biblia hovorí ako cez evanjelium bol na svetlo uvedený život s nesmrteľnosťou (2.Temoteovi 1:10). Na aký druh života odkazuje? Je to večný život, teda Boží život.

1.Jánov 5:11 – 12 hovorí „ … a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život ...“ Tento nadprirodzený život vrátane daru spravodlivosti v Kristovi bol cez evanjelium vložený do teba. Podľa veršov Písma si prestúpil zo smrti do života, zo smrteľnosti do nesmrteľnosti, zo starnutia do bezvekovosti. Aké je to hlboké!

Večný život je životom bezvekovosti. Vek spôsobuje starnutie tela, slabosť a nakoniec smrť. Avšak dôsledkom večného života sa tvoja sila obnovuje deň za dňom; rastieš ale nestarneš. Ide o súčasť úžasného dopadu a požehnania Kristovho života v tebe. Aleluja
VYZNANIE


Som spravodlivosť Boha v Kristovi Ježišovi a mám v sebe Boží život. Môj duch, duša i telo sú oživené skrz na skrz mocou a účinkom spravodlivosti i plnosťou Božieho života aký som prijal cez evanjelium. Kráčam v realite môjho nebeského dedičstva v Kristovi. Ostávam vedomí si Jeho milosti a úžasnej prítomnosti v mojom živote, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 1.Jánov 5:11 – 12; Rímskym 1:16 – 17; Ján 3:36

1.ročný Biblický plán: Kolosenským 2:6 – 23 & Izaiáš 48 – 49

2.ročný Biblický plán: Ján 4:43 – 54 & 1.kniha kráľov 15