Čítanie z dňa:  9.11.2013
  Pastor Anita   

Vytrvanie s nádejou

„Spolu (so mnou) znášaj protivenstvá ako dobrý bojovník Krista Ježiša“ (2.Timoteovi 2:3).


Trpezlivosť je dôležitá vlastnosť pre každého kresťana. Biblia nás napomína, aby sme ju pridali k našej viere: „...tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť,... (2.Peter 1:5-6).

Kľúčové slovo, ktoré opisuje to, o čom apoštol Pavol hovorí, je trpezlivosť - „schopnosť vydržať“! Odvoláva sa na vytrvalosť; schopnosť pokračovať „v neustálom pokračovaní“ navzdory opozícii! Nezáleží na tom, čo sa deje, odmietni sa ohnúť pod akýmkoľvek tlakom; zotrvaj s nádejou. Veci môžu vyzerať veľmi ťažko a problematicky. Ak sa ocitneš v takej situácii, zotrvaj; prejdi cez to! Drž sa toho, čomu veríš! Nevzdávaj sa.

Nauč sa vo svojom živote niečo vydržať; uč sa zotrvať v ťažkostiach s nádejou. Niektorí ľudia zotrvajú bez nádeje, ale trpezlivosť bez nádeje je zbytočná. Trpezlivosť musí byť v očakávaní pozitívneho výsledku; si plný nádeje na lepší a svetlejší deň pred sebou a vytváraš si tento obraz vo svojej mysli.

Ťažké situácie sú pre silné mysle; tí, ktorí sú mdlí alebo sú utiahnutí v deň súženia, majú malú silu (Príslovie 24:10). Preto zotrvaj pevne s nádejou, radosťou a vďačnosťou vediac, že vo všetkých veciach si viac ako víťaz.
Modlitba


Drahý Otec, ďakujem Ti, že mi dávaš v Kristovi Ježišovi nádej. Viem, že môj zajtrajšok je väčší než môj dnešok, lebo cesta spravodlivého je ako jasné svetlo, ktoré svieti jasnejšie a jasnejšie až do úplného dňa. Som smelý čeliť čomukoľvek, čo mi príde do cesty, pretože viem, že moje víťazstvo je isté, v mene Ježiš. Amen.


Rozšírené štúdium: Galatským 5:22-23; Židom 10:35-36

1-ročný plán: Židom 9:1-10; Jeremiáš 17-18

2-ročný plán: Ján 11:1-13; 1.Kronická 9