Čítanie z dňa:  9.12.2014
  Pastor Chris   

Pre Slová neexistujú žiadne obmedzenia

Hospodinovým slovom utvorené sú nebesá a dychom Jeho úst ich všetky voje (Žalm 33:6).


Ľudské telo je obmedzením božskosti. Dovoľte mi to vysvetliť. Keď Ježiš prebýval v ľudskom tele, tak boli veci, ktoré nemohol urobiť, lebo bol v ľudskom tele, dokonca aj keď bol sám Boh. Napríklad nemohol pokračovať v práci každý deň, každú hodinu bez toho, aby nebol unavený; musel si pospať. Raz bol na lodi a zaspal, pretože bol unavený.

Ako chcel byť Ježiš slobodný od toho tela, a to cez Ducha Svätého! Toto urobil pre nás tým, že nechal, aby bol v nás uvoľnený Duch. On nemohol slúžiť dokonca mimo Izraela, aj keď tak veľmi miloval celý svet; bol limitovaný, pretože bol Žid. Dokonca ani žena Samaritánka ho nechcela počúvať. Povedala: „Ako môžeš žiadať odo mňa vodu! Ty si Žid a ja som Samaritánka; my spolu navzájom nejednáme.“ Premýšľaj o Rimanoch; jednali by s Ním podobne.

Obmedzenie ľudského tela je obmedzením božskosti v tebe. Ježiš bol Slovo; ale keď spal, „Slovo“ nespalo. Jediným dôvodom, prečo musel spať, bolo unavené telo; telo potrebovalo odpočinok. Takže čo to znamená? Znamená to, že podstata ľudského ducha, ľudskej osobnosti nie je fyzické telo, a to kvôli jeho zjavnému telesnému obmedzeniu.

Avšak Boh naplánoval, aby bola božskosť uvoľnená cez Slová! Slová sú neobmedzené, pretože idú do oblasti ducha. Môžeš hovoriť tam, kde si a spôsobíš, že sa veci budú diať po celom svete. Toto je moc slov! Môžeš hovoriť zo svojej komôrky a bude to mať vplyv v nebi.

Slová! Aké dôležité sú tvoje slová! Keď je tvoj duch v súlade s Duchom Svätým, tvoje slová sa stanú duchom a životom, podobne ako Ježišove slová. Takže keď máš situáciu, ktorú musíš riešiť, keď máš spôsobiť zmeny, medituj nad Slovom; nasýť svojho ducha Slovom, až pokiaľ nebude z tvojich úst vychádzať jedine Slovo!
Vyznanie


Môj život je na Božiu slávu. Som výsledkom Slov. Môj život je absolútnym vyjadrením Božieho Slova. Moje slová sú duch a život; vždy, keď hovorím, je uvoľnená moc, aby spôsobila zmeny. Halleluja!


Rozšírené štúdium: Židom 4:12; Izaiáš 55:11