Čítanie z dňa:  9.12.2016
  Pastor Chris   

Dávaj Pozor Na Svoje Videnie

Buď rozumný a nehovor všetko čo vieš … (Príslovia 12:33 ang CEV).


Keď kráčaš s Pánom, On ti dá videnie pre budúcnosť; videnie ohľadne tvojho života, veci ktoré chce uskutočniť On s tebou a cez teba. On sa postará aby si ty videl do budúcnosti a mohol smerovať do nej. Nie každý vidí rovnako to isté ako vidíš ty, alebo pozná budúcnosť do ktorej ťa Boh vedie. Niektorí jednotlivci sa však snažia všetkým naokolo povedať čo im Boh ukazuje ohľadne ich budúcnosti. To by bola chyba; iba ak je to On, ktorý ťa vedie k tomu tak hovoriť.

Pochop jednu vec, satan nevie o tom čo ty vidíš pokiaľ mu to nepovieš; on nevie všetko. Keď počuje o tvojom videní následne začne intrigánsky pracovať na pláne ako ťa zastaviť. Existujú ľudia ktorí, len za to že si nedokážu nechať určité veci pre seba, stratili prekrásnu myšlienku čo dostali od Ducha. V momente ako mali peknú myšlienku ohľadne niečoho začali o tom hovoriť ľuďom. Satan sa to následne dopočul a vyhútal spôsob ako zvrátiť konkrétny nápad od samotnej realizácie. Nedaj mu takúto šancu.

Náš úvodný verš hovorí „Buď rozumný a nehovor o všetkom čo vieš ...“ Nehovor vždy o svojich plánoch, to hlavne platí pri nekresťanoch.

Akákoľvek myšlienka prichádzajúca od Boha, začni na nej pracovať skôr než budeš o tom hovoriť; lebo inak možno nikdy nezačneš. Nie je to z dôvodu toho, že ľudia ktorí poznajú tvoje videnie alebo dokonca satan by ťa mohli zastaviť; nie. Jedná sa o ducha, ktorý pracuje u týchto ľudí, lebo môžu vydávať určitý druh negativity, ktorý stlmí tvoje zapálenie o tej konkrétnej veci akú Boh od teba očakáva uskutočniť Preto maj oči na stopkách, zachovaj opatrnosť a buď duchovne šikovný. Biblia hovorí „Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami” (Príslovia 21:23).
Modlitba


Drahý Otče, ďakujem za vízie o veľkej budúcnosti, ktorú máš pre mňa. Moje srdce je zaplavené so svetlom ako vidieť, porozumieť a chápať môjmu slávnemu účelu v Kristovi. Nasledujem vedenie Ducha Svätého ako mi On odhaľuje plány a stratégie pre realizáciu myšlienok, ktoré mi Ty Otče dávaš pre úspech v živote a službe, v Ježišovom mene. Amen.


Rozšírené štúdium: 2:Samuel 1:20; Príslovia 3:32; Ámos 3:7; Jób 29:4