Dnes je:  nedeľa   21.04. 2024
 

Vytlačiť stránku

- vytlačiť stránku

  MODLITBA SPÁSY  

Pevne veríme, že sa vám dostalo ozajstného požehnania z týchto každodenných posolstiev. Pozývame vás, aby sa Ježiš Kristus stal Pánom vášho života prostredníctvom nasledovnej modlitby:

Ó, Všemohúci Bože, prichádzam k Tebe v mene Tvojho Syna Ježiša Krista. Tvoje Slovo hovorí: „Každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený” (Skutky 2,21). Odvraciam sa od svojich hriechov a prijímam očistenie drahou krvou Pána Ježiša Krista.

Pozývam Ježiša do svojho srdca, aby bol Pánom môjho života. Prijímam večný život do svojho ducha a podľa Rimanom 10,9: „Ak ústami vyznávaš Ježiša ako svojho Pána a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený” vyhlasujem, že som zachránený, som znovuzrodený, som Božím dieťaťom! Kristus prebýva vo mne a väčší je Ten, ktorý je vo mne, ako ten, ktorý je vo svete! (1.Jánov 4:4). Preto už teraz žijem s vedomím svojho nového života v Kristovi Ježišovi. Aleluja !

Gratulujeme! Teraz ste sa práve stali Božím dieťaťom. Aby ste získali viac informácií, ako rásť vo viere ako pravý kresťan, nájdite si v svojom okolí cirkev, ktorá vyučuje živé Božie Slovo a začnite ju navštevovať. Zožeňte si Božie Slovo – Bibliu a pravidelne si ju čítajte.