Ako používať Rapsódiu reality  

Rapsódia reality je sprievodca životom, ktorý vám denne prináša čerstvý pohľad na život z pozície Božieho Slova. Obsahuje dennú tému, k tomu zodpovedajúce Slovo, posolstvo do dňa a denné vyznanie alebo modlitbu.

Hovor vyznania a modlitby nahlas. Nie je to to isté, ako keby si ich len potichu čítal pre seba; mal by si ich vyznať hlasno. To je jediný spôsob, ako v tvojom živote prinesú výsledky. Jeden mladý muž raz hovoril o tom, ako vyznania z Rapsódie premenili jeho život. Každý deň si ich opakoval nahlas znova a znova, až kým sa tie slová nedostali do jeho ducha. To bolo všetko, čo potreboval; jeho denné vyznania začali produkovať pre neho nevídané zázraky. Zažil veľký pokrok v zamestnaní, rodine a v každej oblasti svojho života.

Rovnakým spôsobom by si mal nahlas vyslovovať modlitby. Nemrmli si slová len pre seba, pretože tieto slová majú schopnosť na to, aby spôsobili zmeny, ak ich budeš správne používať. Tieto modlitby sú veľmi dôležité a mal by si ich brať vážne. Niekedy by si ich mal hovoriť viackrát denne, pretože ťa učia, ako sa modliť.

Maj vieru a pozoruj, ako sa tvoj život mení. Túž vždy dostať z Rapsódie čo najviac a vráť sa aj k starším článkom, pretože môžeš dostať viac, než si prijal doteraz.