Novinky  

Christ Embassy Praha

Vás špeciálne zve na Super Neděle

1.záři od 10hod ráno

Deň Slova, uzdravení a chvály! Príďte s očakávaním!

Český Svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5
110 00 Staré Město

tel: 720 112 661
slúži: zonálny pastor Obi Chiemeka

Poznánka: z dôvodu konania misijného týždňa v Prahe nebude pravidelná nedeľná bohoslužba v Bratislave. Pozývame bratov do Prahy.