Novinky  

*** Hrob je prázdny. Ježiš vstal z mŕtvych. Oslavujte spásu! ***
Všetkým čitateľom Rapsódie Reality prajeme požehnaný Veľkonočný čas strávený v kruhu svojej rodiny a cirkvi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Christ Embassy Bratislava   
nedeľná bohoslužba
Kanadský inštitút
3. poschodie (vchod cez pasáš H&M alebo z Vysokedj ul.)
Obchodná 45
Bratislava

Kontakt: cembassy.slovakia@gmail.com alebo 0904 832 543  

Christ Embassy Praha

Pravidelná Bohoslužba každú nedeľu 10:00 - 12:00  

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.   

Miestnosť 418

Novotného lávka 200/5   

110 00 Praha 1   

slúži Pastor Nick   

Kontakt: cembassy.slovakia@gmail.com alebo 720 112 661  

**** 
Tlačená Rapsódia na mesiac Apríl je aktuálne dostupná k odberu. Ak máte záujem prosím napíšte na cembassy.slovakia@gmail.com