O Rapsódii reality  

Rapsódia reality je celosvetovo najpredávanejším denným čítaním spojeným so štúdiom Biblie. Obsahuje bohaté vyučovanie z Božieho Slova a preto je výnimočným sprievodcom životom. Je naplnená inšpirujúcimi posolstvami, ktoré sú podané tak, aby urýchlili váš duchovný rast a rozvoj.

Niekoľko miliónov kópií s názvom “Rapsódia reality” je distribuovaných do viac ako stošesťdesiat krajín sveta a prekladaných do viac ako sto jazykov, akými sú napríklad: arabský, holandský, anglický, fínsky, francúzsky, nemecký, hindi, taliansky, mandarínsky, portugalský, ruský, španielsky, afrikánsky …. swahilský.

Pravidelne pridávame nové preklady v iných jazykoch. Cieľom je sprístupniť jednoduchosť Božieho Slova ľuďom do všetkých kútov sveta a tým priniesť bohatstvo Božieho Slova do života mnohých.

Počas toho ako budete denne prechádzať týmito život meniacimi úvahami, budete občerstvení, úplne premenení a pripravení na každodenné skúsenosti úspechu a víťazstva.